strategieprodesitku-setkani Strategický plán rozvoje Prahy chce radnice konzultovat s občany a předložit ho ke schválení zastupitelstvu počátkem roku 2020. Můžete se na něm podílet svými připomínkami.

Výsledný dokument bude obsahovat 10 oblastí udržitelného rozvoje, které ovliv??ují veřejný život – Správa věcí veřejných a územní rozvoj, Životní prostředí, Udržitelná spotřeba a výroba, Doprava a mobilita, Zdraví, Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání a výchova, Kultura a volný čas, Sociální prostředí a Globální odpovědnost.

INFO: Strategie pro Desítku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *