vrsovickauradnice-nahled

Bydlení ve Vršovicích. ILUSTRAČNÍ FOTO: Kuba Turek

Zastupitelstvo městské části Praha 10 schválilo nové zásady pronajímání bytů. Praha 10 hodlá poskytovat možnost pronájmu obecních bytů za předem stanovených a transparentních podmínek. Nové zásady jsou primárně založeny na bodovém hodnocení uchazečů, které umož??uje seřazení žadatelů dle předem daných kritérií v rámci jedné evidence do pořadníku. Žadatelé také budou moci podat žádost o obecní byt na jednotném formuláři, prostřednictvím kterého budou zjišťovány základní informace o jejich situaci, stupni ohrožení bytovou nouzí a potřebnosti.

„Chceme poskytovat možnost pronájmu obecních bytů za předem stanovených a transparentních podmínek. Po necelém půl roce na radnici se nám podařilo připravit a schválit nové zásady pro pronajímání bytů, které více reflektují aktuální bytovou situaci ve společnosti,“ uvedl místostarosta pro majetek Petr Beneš (Piráti).

Na přední místa evidence budou zařazeni lidé ohroženější z důvodu závažných zdravotních problémů, věku, přítomnosti dětí, délky bytové nouze apod. Návrh nových zásad stanovuje pravidla pro pronájem obecních bytů v následujících třech kategoriích. Jedná se o byty v rámci dostupného a sociálního bydlení, byty v zájmu obce, kde u obou kategorií byla stanovena cena 140 Kč/m2/měsíc. Poslední kategorií jsou byty s tržní výší nájemného, kde se bude cena soutěžit a nejnižší nabídnutá částka bude činit nejméně 140 Kč/m2/měsíc.

„Nové zásady počítají se zřízením Kontaktního centra bydlení. Jeho prostřednictvím bude občanům poskytováno základní poradenství a zprostředkování poradenství ve složitějších situacích, například kontakt na právníka či občansko-právní poradnu, na sociální pracovníky, úřad práce, finanční poradenství, prevence zadlužení a mnoho dalšího,“ uvedla starostka Renata Chmelová (Vlasta).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *