Podzimní semestr počítačových kurzů připravila pro seniory Praha 10. Kurzy jsou určeny seniorům s trvalým bydlištěm v Městské části Praha 10, kteří se chtějí seznámit se základními praktickými dovednostmi na počítači.

Cílem kurzů je, aby senioři ztratili obavu pracovat s počítačem a mohli jej využívat jako prostředek ke spojení se světem, se svými blízkými, ale i pro své příp. uplatnění na trhu práce. Součástí každé lekce je průběžné opakování, praktická cvičení, samostatná práce, otázky a odpovědi. Důraz je kladen na praktické zvládnutí dovedností a jejich využití pro samostatnou práci.

Kurzy jsou určeny nejen začátečníkům, ale i pokročilým. V těchto kurzech si senioři mohou své nabyté znalosti osvěžit nebo prohloubit, a získat tak nejen větší jistotu při ovládání počítačů a přehled o nových možnostech komunikace prostřednictvím PC, ale i si nové způsoby práce na PC osvojit.

Kurzy jsou bezplatné.

Kurzy budou probíhat dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve středu, od 8:00 do 10:00 hodin, od 10:00 do 12:00 hodin, od 13:00 do 15:00 hodin a od 15:00 do 17:00 hodin v počítačové učebně detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10 v Jasmínové ulici 35 na Zahradním Městě, v těchto termínech:

I. kurz: 12. 11. – 3. 12. 2018 (od 8:00 do 10:00 hodin) – začátečníci

II. kurz: 12. 11. – 3. 12. 2018 (od 10:00 do 12:00 hodin) – pokročilí

III. kurz: 12. 11. – 3. 12. 2018 (od 13:00 do 15:00 hodin) – pokročilí

IV. kurz: 12. 11. – 3. 12. 2018 (od 15:00 do 17:00 hodin) – pokročilí

Kapacita každého kurzu je omezena, kurzu se může zúčastnit max. 10 osob. Z důvodu zachování transparentnosti při zápisu do kurzů přistupuje radnice Prahy 10 k losování celkového počtu 40 míst v těchto kurzech.

Každý ze zájemců si bude moci v informačních kancelářích ve Vršovické ulici a v Bytovém domě Malešice v Počernické ulici vyzvednout přihlášku, kterou v den losování předloží společně s platným občanským průkazem ke kontrole trvalého bydliště v Praze 10. Přihláška bude opatřena číslem, které bude vloženo do losovacího osudí.

Losování proběhne v pondělí 5. listopadu přesně v 16:00 hod v zasedacím sále v 1. patře budovy B, Úřad MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10. Přihlášky budou vybírány od 15:30 hod. Vylosována budou všechna volná místa ve všech čtyřech kurzech (nebude tedy možný výběr kurzu) včetně vylosování tří náhradníků na každý kurz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *