Praha 10 v roce 2004 pronajala areál polikliniky Malešice v Pla??anské firmě Medifin. Smlouva byla uzavřena do konce července 2020 za roční nájemné za nemovitost ve výši 5,02 mil. Kč bez DPH. K zásadně nevýhodné změně smlouvy mezi Městskou částí Praha 10 a Medifinem došlo v roce 2013. Smlouva byla prodloužena o dalších 10 let do roku 2030 a nájemné sníženo na polovinu!

Sleva pro nic za nic!

To vše za právně nevymahatelný příslib Medifinu, že na své náklady provede stavební úpravy vnitřku polikliniky.

V dubnu 2017 je podepsáno memorandum, podle kterého Medifin vrátí onu „slevu“ na nájemném a MČ Praha 10 zrekonstruuje objekt kompletně na své náklady. Právní vymahatelnost závazků z Memoranda měly zajistit na ně navazující smlouvy. Ty zatím podepsány nebyly.

Firma Medifin je mezitím od 1. 1. 2018 v likvidaci. Právní nástupce Medifin – Zdravotní služby má nového majitele. Jednání pokračují, projektová dokumentace je těsně před dokončením. Výsledek v nedohlednu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *