Zastupitelstvo městské části Praha 10 schválilo rozpočet na letošní rok. Rozpočet počítá s investičními výdaji ve výši zhruba 430 milionů korun, omezily se naopak běžné výdaje. „Podařilo se nám předložit rozpočet s nízkým schodkem, který ale zajistí další rozvoj naší městské části. Chceme podporovat oblasti, které sami občané považují za důležité, ať už se jedná o školství nebo sport,“ říká starosta městské části Vladimír Novák (ČSSD).

„Počítáme s tím, že část těchto peněz půjde do projektů, na kterých se už pracuje – například tedy pokračování v přípravě rekonstrukce malešické polikliniky, rekonstrukce staré školy V Olšinách nebo výstavba nové školky v ulici Nad Vodovodem,“ přibližuje priority pro letošní rok 1. místostarosta Tomáš Pek (TOP 09).

Neinvestiční výdaje v rozpočtu jsou zhruba 792 milionů, investiční 429 milionů korun.

Z těch výdajově významných kapitol je třeba zmínit:

Životní prostředí

Nejvyšší neinvestiční položkou je údržba zeleně ve výši 69 milionů. Tato částka je určena platnou smlouvou. Největší plánovanou položkou investičních výdajů je revitalizace okolí Obchodní centrum Cíl, kterou bychom chtěli spojit i s celkovou obnovou tohoto OC.

Sociální věci

Městská část zřídila v minulosti své příspěvkové organizace LDN a Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci. Zde vydáváme na své seniory, nemocné, pohotovosti a další sociální programy 140 milionů Kč neinvestičních výdajů. Praha 10 je jednou ze stárnoucích pražských městských částí.

Kultura, sport, projekty MČ

v těchto kapitolách městská část utratí 21 milionů Kč na jí pořádané sportovní a kulturní akce, informování občanů, vítání občánků atp. V minulosti byly tyto částky násobně vyšší.

Školství

Většinu výdajů na úrovni 200 milionů Kč tvoří neinvestiční výdaje. Skutečné investiční výdaje do školních budov a do mateřských škol se skrývají v kapitole 0082. Vycházíme tím vstříc demografickému vývoji.

Veřejná finanční podpora

42 milionů korun přispívá městská část na granty nejrůznějším subjektům na poli kultury, sportu, školství, životního prostředí, sociálních věcí a památek. Podporujeme tak aktivní občany v jejich projektech a oblíbené spolky a organizace, které působí na území Prahy 10 v různých oblastech.

Obecní majetek a správa majetku

Chceme zahájit několik víceletých, tedy nutně v dalších letech pokračujících, náročných investičních akcí:
– rekonstrukci domu U Vršovického nádraží 30/30,
– výstavbu školky Nad vodovodem
– rekonstrukci malešické polikliniky
– rekonstrukci kulturního zařízení Bio Vzlet

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *