elektroodpad-nahled

Elektronický odpad je potřeba recyklovat. FOTO: Lesenský PR

Žáci mateřských, základních i středních škol po celé České republice budou od února do května soutěžit ve sběru nepotřebných či vysloužilých elektrozařízení a baterií. Díky soutěži EkoEDA by se měli naučit, co do této specifické kategorie smetí patří a jak s ním správně ekologicky naložit. V rámci zvláštní výzvy mohou navíc bokem vytřídit staré mobily nebo tablety, čímž podpoří ochranu goril nížinných v Africe prostřednictvím Zoo Praha. 

Monika Hořínková

Obecně platí, že na ekologickém chování dětí a zejména jejich výchově k respektování životního prostředí mají největší podíl rodiče. Děti totiž napodobují a přebírají to, co vidí doma. Nicméně velkou měrou může v tomto ohledu k jejich edukaci přispět určitě i mateřská, základní nebo střední škola. Tam totiž dítě tráví poměrně hodně času. Právě proto se snaží zmíněné dva póly navzájem propojit ekologická soutěž EkoEDA. Její myšlenkou je motivovat prostřednictvím škol jednotlivé domácnosti s dětmi k lepšímu třídění odpadu a jeho odevzdání k ekologické recyklaci. Soutěž se navíc úmyslně zaměřuje na oblast vysloužilých elektrozařízení a baterií, která je dětem asi nejvíce vzdálená. 

„Pravidla a podstata třídění a recyklování plastu, skla nebo papíru jsou dětem většinou docela blízko. O těchto skupinách odpadu se častěji mluví, školáci si všímají kontejnerů, více o nich diskutují s rodiči. Oproti tomu vysloužilá elektrozařízení či baterie jsou pro ně již trošku vzdálenější. Do této skupiny často spadají věci, které děti nepoužívají, nebo zkrátka neví, jak se s nimi naložilo, když dosloužily. Nejedná se o třídění na denní bázi, kdy jsou po snídani přinuceni rodiči vyhodit kelímek od jogurtu do speciálního koše,“ vysvětluje David Vandrovec ze společnosti REMA, která se specializuje mimo jiné právě na sběr a recyklaci starých elektrozařízení a baterií a uspořádala zmíněnou soutěž už počtvrté.

Děti přinesou vysloužilá elektrozařízení a baterie do školy, ta objedná bezplatný odvoz
Ideou soutěže EkoEDA je přiblížit všem správný proces třídění a recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií, kam patří například nepoužívané elektrické spotřebiče, mobilní telefony, klávesnice a myši, přenosné baterie i akumulátory nebo staré CD a DVD nosiče. Právě nefunkční baterie jsou třeba předmětem, který končí velmi často v obyčejném koši, což je zásadní chyba. Z baterie se dají znovu získat různé vzácné kovy, navíc obsahuje škodlivé látky, které se s jejím rozkladem mohou dostat do půdy, podzemní vody nebo ovzduší. Žáci proto přináší zmíněné výrobky do školy a ta je uchovává ve speciální sběrné nádobě, jež získá zdarma s registrací do programu Zelených škol. Když je potřeba, škola objedná odvoz, který zajistí organizátor soutěže zdarma kolikrát jen bude potřeba, a to od 1. února do 22. května 2018, kdy soutěž končí.

Kdo vytřídí nejvíce? A kdo se stane strážcem pralesa?

Zvítězí instituce, jejíž žáci odevzdají nejvíce nepotřebných nebo vysloužilých elektrozařízení a baterií po přepočtu celkové hmotnosti na jednoho žáka. Odměnou pro ně budou věcné ceny. Soutěžící jsou přitom rozděleni do dvou kategorií, na mateřské školy a školy základní plus střední. Zájemci se mohou přihlásit ještě do speciální výzvy „Sta?? se strážcem pralesa“, kterou organizuje Zoo Praha. V rámci této dopl??kové soutěže mohou školy posílat již nepoužívané mobilní telefony a tablety, které budou zoologickou zahradou použity pro podporu projektu na ochranu goril nížinných.

„Aktivity na ochranu goril v přírodě patří již řadu let k prioritám Zoo Praha. Výtěžek z projektu Sta?? se strážcem pralesa putuje na naše sbírkové konto, ze kterého nejen podporujeme strážce biosférické rezervace Dja v Kamerunu, ale zejména připravujeme vzdělávací programy pro místní obyvatele, především děti. Naším cílem je zamezit nelegálnímu lovu ohrožených druhů, mezi nimi i goril. Od počátku projektu v roce 2010 už evidujeme téměř 62 000 odevzdaných mobilních zařízení. Propojení se soutěží EkoEDA vítáme jako příležitost náš projekt dál rozšířit a zefektivnit,“ konstatoval ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Vítěz, který odevzdá opět nejvíce vysloužilých zařízení po přepočtu na jednoho žáka, se bude moci zúčastnit netradičního zážitkového programu přímo v zoologické zahradě.

O projektu Zelená škola

Projekt je zaměřen na sběr baterií a vysloužilých elektrozařízení ve školách. Jeho cílem je vzdělávat žáky a poskytovat pedagogům ucelené informace o problematice třídění odpadu. Škola, která se do projektu zapojí, má svoz a ekologické zpracování veškerých elektrozařízení a baterií zcela zdarma. Zárove?? získá možnost využívat při styku s veřejností logo Zelené školy, informační letáky i plakát k označení sběrného místa. V současnosti je do projektu zapojeno více než 460 škol z celé České republiky. O zapojení do projektu Zelená škola je možné zažádat přes registrační formulář na webových stránkách.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém, a.s., která se zabývá ochranou životního prostředí prostřednictvím efektivní recyklace odpadů i elektronických zařízení. Zajišťuje organizaci sběru, třídění i nakládání a recyklaci v celé České republice.

INFO: Zelená škola

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *