zamestnaneckakarta

Cizinec může v Česku pracovat jen na povolení úřadů. REPRO: IRS Czech

Zaměstnanecká karta usnad??uje pracovní uplatnění cizinců. Jaké konkrétní výhody garantuje svým držitelům a jak o ni požádat?

Co je zaměstnanecká karta

Jedná se o povolení, které je novinkou. Až do roku totiž 2014 existovala tzv. zelená karta. Ta jednak umožnila cizincům na našem území pobyt a jednak i zde zajišťovala možnost pracovat.

Zaměstnanecká karta funguje na obdobném principu. Jde povolení k pobytu, které zárove?? svého držitele oprav??uje k pobytu za účelem zaměstnání. Toto povolení se vydává k pobytu delšímu než 3 měsíce, nezávisle na druhu zaměstnání.

Omezení však platí v tom, že se vesměs musí jednat o takovou pracovní pozici, která je vřazena do, citujeme: „Centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty…“

Typy zaměstnanecké karty

V první řadě existuje tzv. karta neduální. To znamená, že slouží pouze jako povolení k pobytu. Druhou variantou je právě zmi??ovaná karta, která supluje jak povolení k pobytu (vízum), tak i pracovní povolení pro cizince. Hovoříme o kartě duální. 
Získat povolení k pobytu pro cizince stále není administrativně úplně jednoduché, byť během lo??ského roku došlo ke zjednodušení cestovního režimu. Na krátkodobé pobyty v délce kratší než 90 dnů tak stačí nově občanům Ukrajiny v rámci zemí Schengenského prostoru pas. Plánují-li však pobyt delší, situace je neměnná, víza pro Ukrajince jsou povinná dál.

Jak o zaměstnaneckou kartu požádat

Celý proces je rozdělen do několika kroků.

 1. Nejprve je nutné si najít příslušné pracovní místo. Zaměstnanecká karta je totiž na konkrétní pracovní pozici vázaná.
 2. Dále je nezbytné kontaktovat zaměstnavatele vzhledem k tomu, že k žádosti se přikládá dokument stvrzující uzavření pracovního poměru (tj. nejčastěji pracovní smlouva, akceptovány jsou však i tzv. dohody).
 3. Vše završíte podáním žádosti.

K žádosti se přikládá:

 • samotný formulář žádosti
  • platný cestovní doklad
  • aktuální fotografie
  • doklady dotvrzující potřebnou kvalifikaci na určenou pracovní pozici
  • doklad o zajištění ubytování
  • pracovní smlouva

Dále je možné, že budete vyzváni k doložení:

 • lékařské zprávy jakožto potvrzení, že netrpíte žádnou závažnou nemocí
 • výpisu z trestního rejstříku, respektive výpisu z rejstříku obdobného charakteru
zamestnaneckakarta-vizum

Pracovní vízum. REPRO: IRS Czech 

Kde si podat žádost

Jednak je možné podat žádost o zaměstnaneckou kartu u Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. A to v případě, že žadatel pobývá na území ČR na základě víza k pobytu nad 90 dnů. Druhou možnou volbu představuje zastupitelský úřad v zemi původu.

Po schválení žádosti

Jestliže vaší žádosti bude vyhověno, získáte na tomto základě vízum povolující pobyt. Pak je nutné se na území ČR dostavit a kartu si převzít, a to na předem určeném pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Správní poplatek činí 2 500 Kč. Na regionálním pracovišti cizinecké policie se přihlásíte k pobytu a nastoupíte do zaměstnání.

Prodloužení platnosti zaměstnanecké karty

Prodloužení platnosti zaměstnanecké karty je možné za stejných podmínek jako při jejím vydání. Prodloužit ji lze na dobu uzavření pracovní smlouvy, maximálně však na dobu 2 let.

Jak vyřídit formality jednodušeji

Vzhledem k časové a administrativní náročnosti je vhodné se obrátit na pracovní agenturu, která má se zaměstnáváním cizích státních příslušníků zkušenosti. Jednou z nejlepších je pracovní agentura IRS Czech, která kromě vyřízení zaměstnanecké karty pomůže i s novým projektem – režim Ukrajina, který získání nových zaměstnanců z Ukrajiny ještě více zjednodušuje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *