jídlo svíčková

Březnový kontrolní výbor radnice Prahy 10 opět předčil očekávání. Usnesl se, že jsem nedodržela jednací řád zastupitelstva a dokonce, že Koalice Vlasta porušila zákon. Vše bez jakýchkoliv předložených důkazů a pouze jen na základě ústního tvrzení zastupitele za ODS Martina Hejla. O co šlo?

MNOU ÚDAJNÉ NEDODRŽENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU

Požádala jsem o slovo jako senátorka Parlamentu ČR na zastupitelstvu MČ Prahy 10 a nedodržení mělo spočívat v tomto:

* Že jsem o slovo požádala P??ED zasedáním zastupitelstva a ne NA zasedání zastupitelstva, jak je uvedeno v zákoně. (haha 🙂 předsedající mne normálně vyzval, abych šla mluvit, návrhový výbor nic na místě nerozporoval)

* Že obsah mého vystoupení se prý netýkal Senátu (oznamovala jsem otevření své senátorské kanceláře) a proto jsem měla vystoupit v bodě „Dotazy a informace zastupitelům“ jako zastupitelka.

HLASOVÁNÍ: PRO: Šnajdr (TOP09), Rázl (ČSSD), Hejl (ODS), Čunátová (KSČM), ZDRŽEL SE: Štěpánek (ANO) NEHLASOVAL: Ledl (KSČM)

ÚDAJNÉ PORUŠENÍ Z??KONA KOALICÍ VLASTA

Vzhledem k tomu, že jsme odmítli tajné hlasování v kauze #KeyInvestment a nebylo umožněno hlasování veřejné, zastupitelé našeho klubu a nezařazená zastupitelka Jana Komrsková se z této části jednání zastupitelstva řádně omluvili s odevzdáním hlasovací karty.

Přesto „Kontrolní výbor zkonstatoval, že zastupitelský klub koalice Vlasta svévolným odchodem z jednání 15. zasedání zastupitelstva Městské části Praha 10 konaného dne 20. března 2017, porušil ustanovení zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze“.

HLASOVÁNÍ: PRO: Šnajdr (TOP09), Rázl (ČSSD), Hejl (ODS), Čunátová (KSČM), ZDRŽEL SE: Štěpánek (ANO), Ledl (KSČM)

Já jsem odmítla hlasovat. O tom kdo rozhoduje, zda došlo či nedošlo k porušení zákona, se nemusíme vůbec bavit, že?

Co dělá Jana Čunátová?

Dělá si z nás rudou legraci

Šéfuje loutkovému kontrolnímu výboru

Útočí na senátorku Chmelovou

Hlasuje pro ČSSD a ANO

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *