Podél Botiče v Hostivaři a u Pitkovického potoka pod Pitkovičkami se mohutně kácí. Lesy hlavního města Prahy provádějí údržbu břehů a revitalizaci zarostlého okolí. 

Botiče v Hostivaři pod Kozinovým náměstím se odstra??uje stavební navážka a do přírody se tím vrací tůně a vlhká louka. Zárove?? bude vykáceno celkem 80 stromů a 140 metrů čtverečních křoví podél potoka.

Během roku budou vysázeny domácí druhy typické pro mokřadní stanoviště, jako je olše, ptačí zob, brslen, babyka, vrba a líska. Koryto se nakonec přiblíží přirozenému stavu.

V povodí Pitkovického potoka se provádí běžná údržba koryta a břehových porostů. Odstra??ují se naplaveniny a prořezávají stromy i křoviny, které brání průtoku vody.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *