Tisková zpráva koalice VLASTA Zastupitelé koalice VLASTA objevili další neblahé dědictví někdejších radních Prahy 10. Plán nasypat peníze do Key Investments byl monstrózní. „Jak vyplývá z našich zkoumání, kolem Key Investments začalo být opět rušno hlavně v létě 2010. Radní tehdy na samém sklonku svého vládnutí, ve dnech 29. 9. a 6. 10. 2010, odsouhlasili svěření dalších 300 milionů korun společnosti Key Investments. Transferu peněz zabránil jenom nedostatek finančních prostředků na účtech městské části,“ říká lidovecký zastupitel Pavel Mareš.

Pavel Mareš o celé věci informoval zastupitele a vyzval současnou koalici TOP 09, ČSSD, ODS, SZ, NPP10-HLD plně podporovanou KSČM k neprodlenému zrušení příslušných usnesení.

216 milionů nestačí: přisypejme dalších 300 milionů

Kauza Key Investments má více větví, jedna se týká i Prahy 10. Dosud se vědělo, že radní Městské části Praha 10 svěřili společnosti Key Investments z prostředků Prahy 10 celkem 216 625 605 Kč.

Zatím nepovšimnuta zůstala skutečnost, že stejná rada na sklonku svého vládnutí (volby se konaly 15. a 16. 10. 2010) odhlasovala vložení dalších 300 milionů korun do obhospodařování společnosti pro správu aktiv KEY INVESTMENTS, a. s.

Pouze technická překážka (nenaakumulování finančních prostředků z hospodářské činnosti) způsobila, že převod finančních prostředků na účty Key Investments neproběhl do 6. 10. 2010, jak radní zamýšleli 29. 9. 2010.

Titíž radní na svém dalším jednání 6. 10. 2010, mimo stanovený program (jako bod 38), svoje předchozí rozhodnutí ovšem potvrdili. Prodloužili jen termín splnění usnesení, a to na 30. červen 2011.

Od té doby se o záměru nemluvilo. Ze slov vedoucí ekonomického odboru Úřadu městské části Praha 10 na zastupitelstvu 17. 6. 2016 vyplývá, že s Key Investments nechtěl mít od té doby nic společného ani bývalý starosta Richter, ani starostka Kleslová.

„Záměr přisypat dalších 300 milionů Kč společnosti Key Investments se neobjevil v žádné z pravidelných zpráv předkládaných později zastupitelům Prahy 10. Dané usnesení nebylo nikdy naplněno, ale ani zrušeno! Proto jsme vyzvali současné radní k zrušení tohoto usnesení,“ doplňuje Pavel Mareš.

Kdo, kdy, proč

„Načasování a opakovaný úmysl svěřit na samém konci volebního období volné finanční prostředky subjektu, který nabízel velmi rizikový finanční produkt, mluví sám za sebe. Tak závažné věci se na konci volebního období prostě nedělají. Nebo ano, ale pak je třeba důkladně zkoumat motivy. Zvláště když byl jednání přítomen současný starosta Prahy 10 Novák (ČSSD) a bývalý starosta a dnešní radní pro územní rozvoj Zoufalík (ex-ODS) pro usnesení dokonce hlasoval,“ říká Renata Chmelová, předsedkyně zastupitelů VLASTY.

Rovněž zdůvodnění operace neobstojí. Důvodová zpráva k usnesení Rady z 29. 9. 2010 mluví o „bezpečném konzervativním investičním přístupu vyhovujícím municipálním subjektům.“ Ale společnost Key Investments byla už o dva roky dříve pokutována Českou národní bankou za několikeré porušení zákona o cenných papírech. Konkrétně za to, že „nezjišťovala kvalifikovaným a objektivním způsobem cenu neregistrovaných listinných akcií, které nakupovala do portfolií jednotlivých zákazníků“ a „rizika vyplývající z těchto operací přenášela neodůvodněně pouze na zákazníky, z jejichž portfolia poskytovala peněžní prostředky nebo půjčovala cenné papíry“.

Odpovědné osoby

Rozpor mezi trestem ČNB za neodpovědný přístup a slovy o bezpečném konzervativním přístupu nepostřehl předkladatel materiálu, tehdejší zástupce starosty Antonín Weinert (dnes místopředseda představenstva Pražská plynárenská holding). Důvodová zpráva hovoří o tom, že se radil s vedením Úřadu MČ Praha 10 a s právníky odboru majetkoprávního. Na prezenční listině 18. schůze Rady MČ Praha 10 je uveden tajemník úřadu Martin Slavík, který je tajemníkem dosud. Jako právní poradce je podepsán David Ekstein, donedávna mocný šéf odboru majetkoprávního Úřadu MČ Prahy 10, který pracovní kontrakt s Úřadem ukončil na konci května 2016.

Pro transakci se vyslovil Bohumil Zoufalík, později starosta, dnes radní Prahy 10 pro územní rozvoj a sport, a Markéta Jirásková, tehdy radní, dnes předsedkyně Výboru zdravotně sociálního a předsedkyně zastupitelů ODS. Diskuse se podle zápisu zúčastnil i Lubomír Ledl (SDS za KSČM), tehdejší předseda Kontrolního výboru, dnešní předseda Návrhového výboru.
Celé léto chodil na jednání rady také stranický kolega předkladatele Vladimír Novák (ČSSD), tehdy předseda Výboru pro životní prostředí, cyklostezky a čistotu, dnes starosta Městské části Praha 10. Letní pauzu si naopak po celé léto dávali členové Rady Tomáš Hrdlička a Milan Richter.

Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *