vrsovicka-oprava2-nahled

Dělníci pokládají nové koleje ve Vršovické ulici. FOTO: Hochtief

Rekonstrukce dvoukolejné tramvajové tratě v délce přesahující 2,5 km realizují týmy sdružení společností HOCHTIEF CZ a PORR a HANS WENDEL. Práce spočívají v provedení kompletní rekonstrukce tramvajového tělesa včetně souvisejících objektů. Součástí díla je i rekonstrukce velmi frekventované křižovatky Vršovická – Bělocerkevská, která bude provedena po částech, aby byl neustále zachován provoz. Celkové doba uzavření křižovatky je plánována na 10 dnů, což je pro konstrukce tohoto typu doba minimální. Stavba je rozdělena na tři etapy, z nichž první dvě byly realizovány v lo??ském roce, a třetí probíhá nyní.

V počáteční fázi bylo provedeno vytrhání kolejnic, kolejových panelů a obrub, frézování a výkop původních konstrukčních vrstev. Dále odkop na zemní plá??, sanace neúnosného podloží a po provedení drenáže budou realizovány nové konstrukční vrstvy, na které bude provedeno otevřené kolejové lože s travní úpravou nebo cementobetonovým krytem. Jako pojezdová konstrukce křižovatky Bělocerkevská jsou použity betonové prefabrikáty o hmotnosti 14 tun, do jejichž žlábků bude upevněna kolejnice speciální zálivkou.

<%ZZ38_heureka_tablety%>

Rekonstrukce tramvajové tratě probíhá ve velmi hustě obydlené a frekventované části Prahy, a je proto náročná na logistiku a rychlost postupu prací. Projekt zahrnuje i částečnou úpravu vozovek, výměnu trakce a rekonstrukci pěti tramvajových zastávek.

vrsovicka-oprava1-nahled

Úprava podkladu pro rekonstruované kolejiště ve Vršovické ulici. FOTO: Hochtief

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *