Podzimní pálení listí na zahrádkách je ve městě velmi problematické a v okrajových vesnických částech je potřeba být opatrný. V Praze 10 je tedy lepší používat k jeho likvidaci kontejnery na biologický odpad nebo kompostéry.

Podle zákona je možné na otevřeném ohništi spalovat pouze suché dřevo, listí a ostatní biologický odpad bez chemických látek, plastů, barev a podobných znečišťujících hmot. Zároveň je zakázáno kouřem obtěžovat sousedy a nechat dým odnášet větrem na sousední pozemky či dokonce do bytů a domů.

Pravidla pro oheň na zahradě

  • Pálení musí být přítomna osoba starší 18 let.
  • Oheň musí být stále pod dozorem.
  • Ohniště musí být vzdáleno minimálně 50 metrů od okraje lesa.
  • Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od domů a hořlavých předmětů (například aut, plotů, keřů a stromů).
  • K dispozici je hasící prostředek (například voda a kbelík, písek a lopata).
  • Oheň se nerozdělává v silném větru nebo při inverzi.
  • V případě, že se oheň vymkne kontrole, je každý povinen to okamžitě nahlásit hasičům (linka 112 nebo 150).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *