Ve 13:00 hodin začíná jednání zastupitelstva Prahy 10. Podívejte se na přímý přenos! Zastupitelstvo svolává starostka estébačka Radmila Kleslová (StB, ČSSD, ANO). Mělo by se nezáživně odhlasovat spousta technických záležitostí. Až teprve 28. bod se bude týkat obrovských peněz, na které si vedení radnice dělá zálusk už druhé volební období – informace o nápadech, kde a jak postavit novou radnici, nebo zda opravit stávající budovu ve Vršovické ulici. Připome??me, že podle radnice (ANO, ČSSD, ODS, KSČM, SZ a Zoufalík) by mělo jít o miliardu korun, ale fakticky se jedná o dvoj- až trojnásobek, neboť nikdy nic není takové, jako se zpočátku jeví. Aspo?? v případě komunální politiky a stavebnictví. 


<%ZZ26_heureka_nadobynapotraviny%>

PROGRAM jednání zastupitelstva Praha 10 dne 21. září 2015

Zahájení

Složení slibu nového člena ZMČ

0. Schválení programu

1. Informace o postupu v realizaci procesu uplatnění participativní části rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2015

2. Návrh na převod finančních prostředků na hlavní město Prahu pro TSK – rekonstrukce tramvajové zastávky Průběžná

3. Návrh na převod finančních prostředků na hlavní město Prahu pro TSK – chodníkový program

4. Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015

5. Zpráva o hospodaření městské části Praha 10 k 30. 6. 2015, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených RMČ Praha 10 v rámci zmocnění

6. Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/125/2010 ze dne 8. 6. 2010 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 2005, k. ú. Strašnice, ul. Donatellova č. o. 2, Praha 10 s oprávněnými nájemci

7. Návrh záměru prodeje volných bytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji po jednotkách 

8. Návrh na ukončení realizace Koncepce městské části Praha 10 pro řešení důsledků jednostranného zvýšení nájemného z bytu po 1. 1. 2010, včetně Podpůrného sociálního programu bydlení a záměru vytvoření Koncepce sociálního bydlení

9. Návrh restrukturalizace správy nemovitého majetku svěřeného městské části Praha 10

10. Návrh na zadání veřejné zakázky „Rámcová smlouva na stavební práce spočívající v realizaci výstavby, oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských, sociálních, administrativních a zdravotních objektů městské části Praha 10“

11. Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek

11.1 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 5.

11.2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 6.

11.3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 7.

12. Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 04–06/2015 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu

13. Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytové jednotky

13.1 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytové jednotky

č. 1915/15 v domě Záběhlická 16, Praha 10, vyhlášeného v termínu od 1. 4. 2015 do

4. 5. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

13.2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytové jednotky

č. 1272/64 a 1273/65 v domě Kubánské náměstí 4 a Litevská 2, Praha 10, vyhlášeného

v termínu od 1. 6. 2015 do 22. 6. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

13.3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 1. 6. 2015 do 22. 6. 2015

13.4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytové jednotky č. 765/30 v domě Slovinská 15, Praha 10, vyhlášeného v termínu od 1. 4. 2015 do 4. 5. 2015

14. Návrh záměru na koupi částí pozemků parc. č. 1873/78, 1873/54 a pozemku parc. č. 1873/79, v k. ú. Vršovice od ČR – ministerstva obrany

15. Návrh na ukončení vydávání novin „PRAHA 10“

16. Informace o projednávání řešení nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 ve FiV a KMN

17. Návrh na prodej pozemku společnosti PRE distribuce, a. s.

17.1 Návrh na prodej pozemku parc. č. 520/2, k. ú. Vršovice společnosti PRE distribuce, a. s.

17.2 Návrh na prodej pozemku společnosti PRE distribuce, a. s., pro stavbu nové transformační stanice

18. Návrh záměru na prodej pozemků p. č. 3139/1, zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 3139/2 a p. č. 3140 zastavěná plocha a nádvoří manželům ******* a *******, vlastníkům domu č. p. 977, k. ú. Vršovice

19. Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku

19.1 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 137 v k. ú. Strašnice družstvu „Bytové družstvo Hostýnská 2046 – 2048“, IČ 264 45 972

19.2 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 134 v k. ú. Strašnice družstvu „HOST 13, 15, 17“, IČ 264 46 545

20. Návrh na prodej části pozemku parc. č. 821/1, označené parc. č. 821/8 dle oddělovacího geometrického plánu, k. ú. Strašnice společnosti SAMSON PRAHA, spol. s r. o.

21. Návrh na vyjádření MČ Praha 10 k Návštěvnímu řádu EDEN ARÉNY (Provoznímu řádu) pro SK Slávia Fotbal, a. s.

22. Návrh na vyjádření MČ Praha 10 k Návštěvnímu řádu stadionu Bohemians 1905, a. s.

23. Návrh na změnu Zřizovací listiny Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

24. Návrh na změnu Zřizovací listiny Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.

25. Informace o záměru zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v objektu na pozemku parcely č. 2128/2, k. ú. Vršovice, ulice K Botiči

26. Návrh na uzavření smluv se studenty zařazenými do projektu Studentský dům Záběhlická o poskytování stipendia

27. Návrh na schválení aktualizace Zásad poskytování dotací městské části Praha 10, formulářů žádosti a vyúčtování pro oblasti: sociální; kultura a umění; sport, tělovýchova a volný čas; protidrogová prevence a prevence kriminality; životní prostředí 

28. Informace o postupu zpracování technické analýzy variant lokalit pro umístění sídla ÚMČ P10

29. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na II. pololetí 2015

30. Informace o průběhu činností ve vile po Karlu Čapkovi

31. Informace o činnosti společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., vč. dceřiných společností

32. Dotazy a informace členů zastupitelstva

33. Podání ZMČ

34. Různé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *