hamrak-zapad2-nahled

Radní Prahy 10 vyslovili svůj nesouhlas s navrhovanými změnami územního plánu v lokalitě Trojmezí. Na radnici dorazily celkem tři návrhy na změnu využití zahrnující přeměnu zeleně na obytnou a administrativní zástavbu přesahující úhrnnou plochu 50 hektarů. „Podněty na změnu územního plánu v Trojmezí jsou podávány nekoncepčně, bez domluvy a koordinace s dalšími vlastníky pozemků v lokalitě a jsou v příkrém rozporu s dlouho deklarovanými zájmy Prahy 10 i hlavního města v této lokalitě,“ zdůraznil v této souvislosti starosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík (nezávislý).

Lokalita Trojmezí patří k významným rozvojovým územím, které je svým charakterem unikátním z hlediska celé Prahy. Území je vlivem historického vývoje dosud neurbanizované a izolované od okolní zástavby. Jeho větší část je od roku 1999 součástí přírodního parku Hostivař – Záběhlice.

„Na podnět městských částí Praha 10, 11 a 15 vznikla dokonce na magistrátu pracovní skupina, která měla hledat pro oblast vhodné a schůdné řešení. Od dubna 2013 se však skupina nesešla a městské části nebyly ani informovány, proč byla činnost skupiny přerušena,“ upozornil starosta Bohumil Zoufalík.

Zamítnuté podněty na změnu funkčního využití podala mj. skupina PPF a Finep. Proti navrhovaným změnám se již koncem června vyslovila i Komise územního rozvoje Prahy 10.

„Praha 10 podporuje původní myšlenku exprimátora Svobody a současného primátora Hudečka soukromé pozemky v Trojmezí vykoupit magistrátem a zřídit zde veřejně přístupný park pro všechny Pražany. Současná snaha území tzv. rozsalámovat je prostě nepřípustná,“ uzavřel starosta Zoufalík.

Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *