sporilov-kominy-zapadslunceV květnu nabyla právní moci pokuta ve výši 1 000 000 Kč
společnosti UPC Česká republika za porušení zákazu používání nekalých
obchodních praktik. UPC se správního deliktu dopustila tím, že v období
od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2013 nabízela některé své služby (balíčky)
s garancí ceny „napořád“, přičemž garanci porušila, a to navíc
záhy po zahájení své nabídky.

Zdroj: Český telekomunikační úřad

UPC se zavázala svým zákazníkům v uvedeném období, kdy balíček
služeb se slevou „napořád“ nabízela, garantovat cenu za služby a
zárove?? do Všeobecných obchodních podmínek vložila ujednání, které ji
oprav??ovalo k jednostranné změně ceny. Tato skutečnost svědčí o tom,
že UPC neměla v úmyslu garantovanou cenu do budoucna zachovat a již
v době nabízení balíčku služeb si ponechala možnost cenu upravit, což
skryla do Všeobecných obchodních podmínek.

Pochybení se přitom týkalo ceny, tedy jednoho ze zásadních faktorů,
které spotřebitele ovliv??ují při výběru poskytovatele služby.

Podle UPC byla služba zavedena s dobrou vírou v zachování garantované
ceny „napořád“, čili vždy do konce trvání jednotlivých smluvních
vztahů služby. Vzhledem ke stoupajícím nákladům a k poklesu ekonomické
výnosnosti muselo dle UPC následně dojít ke zvýšení ceny.

ČTÚ ve svém rozhodnutí zdůraznil, že podnikatel si musí svá obchodní
rozhodnutí před uvedením na trh řádně rozmyslet tak, aby nemohlo dojít ke
krácení práv spotřebitele a k jeho vědomému klamání. Společnost UPC
jako podnikatel si jistě byla vědoma jak ekonomické situace v České
republice, tak i své. UPC se dle názoru ČTÚ dopouštěla vědomého
protiprávního jednání, a to po dobu jednoho roku, přičemž nebyla ochotna
následně dostát svým závazkům u spotřebitelů, se kterými již smlouvu
s garancí ceny uzavřela, a jako příčinu nedodržení garance ceny uvedla
důvody, které jsou zcela irelevantní

Porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik je správním
deliktem podle § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele. Podle zákona o ochraně spotřebitele jsou nekalé zejména
klamavé a agresivní obchodní praktiky. Obchodní praktika je klamavá, je-li
při ní užit nepravdivý údaj.

Poznámka redakce DESÍTKA.cz: UPC tímto nekalým způsobem klamala své
zákazníky v celé České republice a tedy i v Praze 10.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *