UPC dostala pokutu za lži a klamání zákazníků

sporilov-kominy-zapadslunceV květnu nabyla právní moci pokuta ve výši 1 000 000 Kč společnosti UPC Česká republika za porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik. UPC se správního deliktu dopustila tím, že v období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2013 nabízela některé své služby (balíčky) s garancí ceny „napořád“, přičemž garanci porušila, a to navíc záhy po zahájení své nabídky.

Zdroj: Český telekomunikační úřad

UPC se zavázala svým zákazníkům v uvedeném období, kdy balíček služeb se slevou „napořád“ nabízela, garantovat cenu za služby a zárove? do Všeobecných obchodních podmínek vložila ujednání, které ji oprav?ovalo k jednostranné změně ceny. Tato skutečnost svědčí o tom, že UPC neměla v úmyslu garantovanou cenu do budoucna zachovat a již v době nabízení balíčku služeb si ponechala možnost cenu upravit, což skryla do Všeobecných obchodních podmínek.

Pochybení se přitom týkalo ceny, tedy jednoho ze zásadních faktorů, které spotřebitele ovliv?ují při výběru poskytovatele služby.

Podle UPC byla služba zavedena s dobrou vírou v zachování garantované ceny „napořád“, čili vždy do konce trvání jednotlivých smluvních vztahů služby. Vzhledem ke stoupajícím nákladům a k poklesu ekonomické výnosnosti muselo dle UPC následně dojít ke zvýšení ceny.

ČTÚ ve svém rozhodnutí zdůraznil, že podnikatel si musí svá obchodní rozhodnutí před uvedením na trh řádně rozmyslet tak, aby nemohlo dojít ke krácení práv spotřebitele a k jeho vědomému klamání. Společnost UPC jako podnikatel si jistě byla vědoma jak ekonomické situace v České republice, tak i své. UPC se dle názoru ČTÚ dopouštěla vědomého protiprávního jednání, a to po dobu jednoho roku, přičemž nebyla ochotna následně dostát svým závazkům u spotřebitelů, se kterými již smlouvu s garancí ceny uzavřela, a jako příčinu nedodržení garance ceny uvedla důvody, které jsou zcela irelevantní

Porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik je správním deliktem podle § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Podle zákona o ochraně spotřebitele jsou nekalé zejména klamavé a agresivní obchodní praktiky. Obchodní praktika je klamavá, je-li při ní užit nepravdivý údaj.

Poznámka redakce DESÍTKA.cz: UPC tímto nekalým způsobem klamala své zákazníky v celé České republice a tedy i v Praze 10.

Komentáře

Dopřejte si komfortní ubytování v Praze. Rezervujte jednoduše levné ubytování v Praze přímo na stránkách www.MegaUbytko.cz.

Tip na nové byty v Praze 10 ve Štěrboholech.