Blesk dokáže udělat hodně ošklivé věci! Zapálí střechu nad hlavou, vypálí jističe, zničí domácí elektroniku, anebo aspoň vypne ledničku a mrazák. Zvláště teď v létě, když nastává sezona nejprudších bouřek, bychom si měli být jisti, že máme dobře instalovaný hromosvod – odborníci spíš říkají bleskosvod a myslí tím drát svádějící elektrické napětí do země.

„Hromosvody (bleskosvody) jsou zařízení, jež slouží k ochraně budov, objektů a živých bytostí v nich, před nebezpečnými účinky blesku,“ popisuje princip montážní firma Elektros Praha. „Vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země.“

Zdálo by se, že k tomu stačí něco jako anténka na střeše a železný drát připevněný na zeď. Jenže ono není nikdy nic tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá, a v případě hromosvodu to platí dvojnásobně. Záleží na správném umístění na střeše, bezpečné instalaci podél zdi a především dostatečném uzemnění, což obvykle obstarává dlouhý kovový pás zakopaný pod zemí ve správné poloze, hloubce a vzdálenosti od budovy.

Kontrola by měla přijít jednou za několik let. Materiál stárne a na domě se čas od času dělají stavební úpravy, které je třeba na hromosvodu
zohlednit.

Zateplený dům potřeboval nové hromosvody

Tento problém zvládla domovní samospráva ve Sněženkové ulici na Zahradním Městě, když si nechala zateplit panelový dům. „Se specializovanou firmou jsme řešili umístění hromosvodů na střechy a strojovny výtahů, potom jsme potřebovali montáž na stěny domu tak, aby se nepoškodila zateplovací vrstva a nevznikl tepelný most, a nakonec montér odkryl zcela zrezivělé uzemnění, které bylo nutné celé vyměnit,“ popisuje předsedkyně samosprávy Hana Suchá. „Nakonec nám ještě doporučil omotat spodní části hromosvodů ostnatým drátem, aby se po nich nenechaví zloději nevyšplhali na balkony.“

Hromosvody mohly být vedeny vnějškem nebo mezi novou izolací a zdí budovy. „My jsme si vybrali méně hezké, ale o to praktičtější vedení zvenku. K hromosvodům máme přístup, jejich vizuální kontrola a také případná oprava v budoucnosti budou jednoduché,“ upřesňuje Hana Suchá. „Na druhou stranu uznávám, že třeba na designovém rodinném domku nevypadá hromosvod úplně nejlépe a má smysl ho schovat pod omítku.“

Certifikace hromosvodáře je záruka pro zákazníky

Instalace a revize hromosvodů musí být samozřejmě provedeny kvalifikovanými odborníky s potřebnými oprávněními, certifikací, znalostmi aktuálních norem a legislativy. Odborné firmy dávají na svoji práci ze zákona záruku. Revize hromosvodů popisuje norma ČSN 33 1500. Doporučují se provádět minimálně jednou za 2 až 5 let, podle typu a zaměření budovy.

Blesk. FOTO: Michal Fanta / Michalfanta.cz

Mimořádné revize a někdy rovnou opravy jsou nutné vždy po rekonstrukci střechy a také po úderu blesku. Příroda totiž dokáže v mžiku vygenerovat tak obrovskou energii, že nikdo neví, co vlastně přesně napáchá.

Elektroinstalace, plyn a voda

Dobře fungující hromosvod je jenom jednou částí dobře zabezpečeného bytu či domu. Elektromontáže zahrnují bezpečné a dostatečně kapacitní elektroinstalace, energetické i datové rozvody, revize velkých domácích spotřebičů, zabezpečovací zařízení a nakonec také správně fungující elektroměry.

Na závěr připomínáme, že stejně jako se provádí revize veškerého elektrického zařízení, je nutné nechávat kontrolovat plynové spotřebiče a rozvody a také vše co souvisí s vodou a kanalizací. Co by bylo platné, kdybychom se zabezpečili proti blesku, ale pak by přeskočila jiskra do netěsnící plynové trouby…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *