volby-prezident2013a-nahled

Volby do Evropského parlamentu proběhnou v České republice dnes a
zítra, tedy v pátek odpoledne (14–22 h) a v sobotu dopoledne (8–14 h)
23.-24. května. V ostatních státech Evropské unie se volí v různých
termínech od čtvrtka do neděle podle tamních zvyklostí. Celkové
i dílčí výsledky budou oznámeny až v neděli těsně před
půlnocí.

Text: DESÍTKA.cz redakce@ desitka.cz

Foto: Kuba Turek jakub.turek@desitka.cz

Obyvatelé Prahy 10 mohou volit nejen ve svém volebním obvodě, ale také
kdekoliv v Praze nebo celé České republice. Pro celé Česko platí jedna
kandidátka a znamená to, že o hlasy na území Česka usilují stejní lidé
od Aše po Jablunkov.

Volit jinde můžete jen s voličským průkazem

Volit mimo svůj volební obvod lze ovšem jen s volebním průkazem, který
bylo možné vyzvednout na obecním úřadě do 8. května. Obecním úřadem
se v případě voleb do Evropského parlamentu nemyslí jen obecní úřadu
v Česku, ale také v zahraničí, pokud tam český občan trvale žije či
pracuje.

Čeští občané mohou volit i v jakýchkoliv jiných členských státech
Evropské unie, ale musejí vybírat poslance z tamních kandidátek. Stejně
tak ostatní občané Evropské unie mohou volit u nás z našich
kandidátních listin.

Občan státu Evropské unie, který chce volit na území jiného státu,
musí být k trvalému nebo přechodnému pobytu přihlášen minimálně
45 dnů před volbami, tedy nejméně od letošního 9. dubna. Na svém
obecním úřadě si také musí vyzvednout voličský průkaz.

Mimo území Evropské unie se nevolí a to ani na velvyslanectvích, nebo na
vojenských misích, či na zámořských lodích, jak to bývá zvykem
v jiných volbách.

Volič musí v den voleb dosáhnout věku aspo?? 18 let. U volební komise
se prokáže platným průkazem totožnosti – občanským průkazem,
cestovním pasem nebo ve speciálních případech služebním či
diplomatickým pasem. Mimo svůj volební se volič prokazuje navíc voličským
průkazem.

Právo být zvolen přísluší všem občanům nad 21 let.

Jedna strana a dva oblíbenci

Volič může vybrat z mnoha politických stran již doma, protože každý
dostal do schránky tlustou obálku plnou kandidátních lístků. Volit lze jen
jednu stranu (tj. jeden lístek) a v ní lze zakroužkovat žádného, jednoho,
nebo dva kandidáty, které bychom nejraději viděli v Evropském parlamentu.
To vše můžeme udělat napřed.

Po příchodu do volební místnosti předložíme doklad totožnosti,
volební komise si nás odškrtne v seznamu a podá nám čistou obálku.
S tou musíme odejít ke stolku zakrytému látkou, aby nikdo neviděl, jak
volíme. Tam lístek se zakroužkovanými kandidáty nebo bez nich vložíme do
obálky (nezalepujeme!) a obálku vhodíme do volební urny.

Pokud volební lístky nemáme s sebou, požádáme bezplatně o novou sadu
přímo volební komisi.

Z přísného pravidla anonymity existují výjimky především kvůli
zdravotnímu stavu. Staří nebo nepohybliví lidé mohou požádat
o návštěvu volební komise s volební urnou doma či například v domově
seniorů.

Nevidomému může pomoci s kroužkováním za plentou kterýkoliv volič
nacházející se v místnosti, nikoli však člen volební komise.

Volby se řídí zákonem o volbách
do Evropského parlamentu č. 62/2003 Sb.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *