Evropské volby: Jeden lístek a dva kroužky

volby-prezident2013a-nahled

Volby do Evropského parlamentu proběhnou v České republice dnes a zítra, tedy v pátek odpoledne (14–22 h) a v sobotu dopoledne (8–14 h) 23.-24. května. V ostatních státech Evropské unie se volí v různých termínech od čtvrtka do neděle podle tamních zvyklostí. Celkové i dílčí výsledky budou oznámeny až v neděli těsně před půlnocí.

Text: DESÍTKA.cz redakce@ desitka.cz

Foto: Kuba Turek jakub.turek@desitka.cz

Obyvatelé Prahy 10 mohou volit nejen ve svém volebním obvodě, ale také kdekoliv v Praze nebo celé České republice. Pro celé Česko platí jedna kandidátka a znamená to, že o hlasy na území Česka usilují stejní lidé od Aše po Jablunkov.

Volit jinde můžete jen s voličským průkazem

Volit mimo svůj volební obvod lze ovšem jen s volebním průkazem, který bylo možné vyzvednout na obecním úřadě do 8. května. Obecním úřadem se v případě voleb do Evropského parlamentu nemyslí jen obecní úřadu v Česku, ale také v zahraničí, pokud tam český občan trvale žije či pracuje.

Čeští občané mohou volit i v jakýchkoliv jiných členských státech Evropské unie, ale musejí vybírat poslance z tamních kandidátek. Stejně tak ostatní občané Evropské unie mohou volit u nás z našich kandidátních listin.

Občan státu Evropské unie, který chce volit na území jiného státu, musí být k trvalému nebo přechodnému pobytu přihlášen minimálně 45 dnů před volbami, tedy nejméně od letošního 9. dubna. Na svém obecním úřadě si také musí vyzvednout voličský průkaz.

Mimo území Evropské unie se nevolí a to ani na velvyslanectvích, nebo na vojenských misích, či na zámořských lodích, jak to bývá zvykem v jiných volbách.

Volič musí v den voleb dosáhnout věku aspo? 18 let. U volební komise se prokáže platným průkazem totožnosti – občanským průkazem, cestovním pasem nebo ve speciálních případech služebním či diplomatickým pasem. Mimo svůj volební se volič prokazuje navíc voličským průkazem.

Právo být zvolen přísluší všem občanům nad 21 let.

Jedna strana a dva oblíbenci

Volič může vybrat z mnoha politických stran již doma, protože každý dostal do schránky tlustou obálku plnou kandidátních lístků. Volit lze jen jednu stranu (tj. jeden lístek) a v ní lze zakroužkovat žádného, jednoho, nebo dva kandidáty, které bychom nejraději viděli v Evropském parlamentu. To vše můžeme udělat napřed.

Po příchodu do volební místnosti předložíme doklad totožnosti, volební komise si nás odškrtne v seznamu a podá nám čistou obálku. S tou musíme odejít ke stolku zakrytému látkou, aby nikdo neviděl, jak volíme. Tam lístek se zakroužkovanými kandidáty nebo bez nich vložíme do obálky (nezalepujeme!) a obálku vhodíme do volební urny.

Pokud volební lístky nemáme s sebou, požádáme bezplatně o novou sadu přímo volební komisi.

Z přísného pravidla anonymity existují výjimky především kvůli zdravotnímu stavu. Staří nebo nepohybliví lidé mohou požádat o návštěvu volební komise s volební urnou doma či například v domově seniorů.

Nevidomému může pomoci s kroužkováním za plentou kterýkoliv volič nacházející se v místnosti, nikoli však člen volební komise.

Volby se řídí zákonem o volbách do Evropského parlamentu č. 62/2003 Sb.

Komentáře

Dopřejte si komfortní ubytování v Praze. Rezervujte jednoduše levné ubytování v Praze přímo na stránkách www.MegaUbytko.cz.

Tip na nové byty v Praze 10 ve Štěrboholech.