Jsou smutné záležitosti, na které obvykle nemyslíme předem. Ale jsou
nutné. Přijdeme na svět a také z něho odejdeme. Každý tam jednou
musíme. Mezi tím se máme postarat o ty, kteří odejdou před námi. V tom
nám pomůže Pohřební služba Praha. Zajišťuje pohřeb, květiny, rakev, převoz zemřelého i jeho zpopelnění a případně uložení do hrobu nebo rozptýlení či vsyp popela.

Pohřební služba Praha Helfi má pobočky na šesti místech hlavního města. V Praze 10 sídlí na adrese U Vršovického hřbitova 7 nedaleko stadionu Slavie v Edenu. Otevírací doba je ve všední dny od 8 do 15:30 hodin.
V případě nutnosti lze volat kdykoliv po celých 24 hodin na telefonní
linku 602 210 601.

Vzhledem k regulaci reklamy podle zákona o pohřebnictví, není možné
veřejně uvádět ceny pohřebních služeb, a tak to neučiníme ani my.
U nejběžnějších pohřbů je však nutno počítat s desítkami tisíc korun. Ceny však mohou být v případě zvláštních pohřbů o jeden až dva řády vyšší.

Nejjednodušší a nejlevnější: online pohřeb bez obřadu

Pohřeb bez obřadu lze zařídit přes webovou stránku. Tato služba obsahu
následující úkony:

Převoz zesnulého

Zpopelnění zesnulého v krematoriu

Kremační rakev

Úřední urnu

Vytištění 25 kusů parte (smutečního oznámení)

Zařízení úmrtního listu

Pohřeb bez obřadu nezahrnuje případné poplatky u jiných pohřebních
ústavů nebo zdravotních zařízení. Je možný u Pohřební služby Praha udělat pouze ve městě a nejbližším okolí.

Pozůstalí předají pohřební službě občanský průkaz zemřelého a oblečení do hrobu. Není-li oblečení k dispozici, zajistí pohřební služba Helfi na vlastní náklady pohřební rubáš. Po kremaci předá pohřební služba pozůstalým urnu s popelem zemřelého.

Co všechno může pohřeb obnášet?

Pokud si u pohřebního ústavu objednáte poslední rozloučení se zemřelým, je možné nechat téměř vše právě na jeho zaměstnancích. Lze samozřejmě jednotlivé záležitosti dojednat s jinými firmami případně jednotlivci, ale zvláště ve velkém městě je to obtížné, časově náročné a v době smutku velmi nepříjemné.

  • Převoz zesnulého (ze zahraničí je to o mnoho komplikovanější a
    dražší)
  • Pomoc s vyplněním nutných formulářů
  • Vyřízení úmrtního listu na matrice
  • Rakev, urna, smuteční kytice a věnce (umělé či přírodní)
  • Vytištění smutečního parte
  • Rozloučení ve smuteční síni nebo v kostele
  • Kremace, uložení zesnulého do země, do hrobky, do kolumbária, nebo rozptyl
  • Převoz smutečních hostů na pohřeb a z pohřbu

Pohřební ústav za pozůstalé sjedná v případě potřeby také smutečního řečníka nebo kněze, výkop a zasypání hrobu, drobné kamenické práce i výstavbu velké hrobky. Poradí i s konáním pohřební hostiny.

Kremace: kde jsou pražská krematoria

Kremace bez obřadu: zpopelnění zesnulého bez obřadu v obřadní síni. Pozůstalí mohou být na zvláštní přání u kremace.

Kremace s obřadem: před samotnou kremací (zpopelněním) se v obřadní (smuteční) síni nebo ve zvoleném kostele uskuteční rozloučení se zesnulým, u některých církví je možná i mše.

Pohřební obřady se v Praze uskutečňuje podle přání pozůstalých v těchto smutečních síních:

krematorium Strašnice – velká obřadní síň

krematorium Strašnice – malá Baxova obřadní síň

krematorium Strašnice – nová obřadní síň na
Olšanech

krematorium Strašnice – ústřední obřadní síň na
Olšanech

krematorium Strašnice – Vinohradská kaple

krematorium Motol – obřadní síň v Motolském krematoriu

Komplikace přes státní hranice

Stále více lidí cestuje z České republiky do zahraničí a to bohužel také znamená, že více českých občanů zemře v cizině. V těchto případech je práce pohřebního ústavu o dost náročnější především kvůli přísným předpisům v přeshraniční dopravě a zdravotnímu zabezpečení.

Je k tomu potřeba speciální rakev, někdy speciální převozový chladící vůz, případně speciální rakev do letadla a k tomu letenky pro pozůstalé. Některé státy vyžadují nabalzamování tělesných pozůstatků. Vždy se musí vyřídit hygienické povolení, základní zdravotnická dokumentace a celní formality.

Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *