stavba_malesice_pracoviste-nahled

Ani jednoho uchazeče o zaměstnání z řad osob znevýhodněných na trhu
práce nepřijala za poslední rok většina firem v Praze 10. Vyplývá to
z průzkumu, který v březnu 2014 provedlo občanské sdružení Desetsil.
V jeho rámci se zaměřilo na zaměstnávání čerstvých absolventů, lidí
nad 50 let, osob se zdravotním postižením a rodičů po rodičovské
dovolené.

Text: Lucie Čunderlíková lucie@desetsil.cz

Ilustrační foto: Mates mates@desitka.cz

Zástupci sdružení Desetsil oslovili
na dvě stovky firem rozličných velikostí působících v různých oborech.
Předložený dotazník nakonec vyplnilo třicet z nich. Respondenti
odpovídali na dotazy týkající se způsobu, jakým přijímají nové
zaměstnance s určitým handicapem na trhu práce, a jejich procentuálního
zastoupení v pracovních kolektivech.

Absolventy a rodiče bereme

V dotazníkovém šetření nejčastěji uváděli, že by byli ochotni
přijmout čerstvé absolventy nebo rodiče malých dětí. Až poté
následovali lidé nad 50 let věku. I přes mizivé procento nově
přijatých zaměstnanců z řad ohrožených skupin uchazečů
o zaměstnání uváděly firmy, že mají pro tyto kategorie pracovníků
nějaký druh podpůrného kariérního programu. Ve většině případů se
jedná o flexibilní pracovní úvazky nebo možnost práce z domova.

Tyto skupiny lidí se potýkají, zejména v době pomalého oživování
české ekonomiky, s dlouhodobou nezaměstnaností. Přitom může jejich
začle??ování do pracovních kolektivů firmám přinést v dlouhodobém
měřítku značné výhody, například věkově různorodé pracovní
prostředí či sníženou fluktuaci a v neposlední řadě i loajální a
spolehlivé zaměstnance.

Zdravotně postižené raději nechceme

„Výsledek průzkumu v podstatě odráží postoj celé společnosti.
Zaměstnavatelé mají strach přijmout například člověka se zdravotním
postižením a místo toho raději odvádějí povinný podíl do státního
rozpočtu,“ komentuje výsledky průzkumu generální ředitelka Úřadu
práce Marie Bílková a dodává: „Bohužel tento způsob povinného
zaměstnávání osob se zdravotním postižením volí i řada podniků se
státní účastí.“

Každý zaměstnavatel nad 25 zaměstnanců má povinnost zaměstnávat 4 %
osob se zdravotním postižením nebo odebírat výrobky či služby od firem,
které zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců se zdravotním
postižením. Další možností je zadávání zakázek těmto
zaměstnavatelům či odebírání výrobků nebo služeb od živnostníků se
zdravotním postižením, kteří nezaměstnávají žádné pracovníky.
Povinný podíl mohou podniky splnit také odvodem do státního rozpočtu či
vzájemnou kombinací všech uvedených způsobů.

„Důvodů, proč jsou zaměstnavatelé v případě lidí ze zmíněných
cílových skupin zdrženliví, je hned několik. Tím hlavním jsou obecné
předsudky panující ve společnosti, podle kterých nebudou takoví
pracovníci schopni dobře plnit své úkoly. Dalším důvodem je mimo jiné
neznalost. Bohužel, i vlivem chaosu, který panoval po vzniku samostatného
Úřadu práce, a který teprve nyní postupně napravujeme, nemá řada
zaměstnavatelů ponětí o tom, jaké výhody jim může přijetí takového
člověka přinést,“ upozor??uje Helena Šachová z Kontaktního
pracoviště Úřadu práce pro Prahu 10.

Finanční podpora pro zaměstnavatele

Pokud se firma rozhodne přijmout dlouhodobě evidovaného uchazeče, může
získat příspěvek na jeho mzdové náklady nebo třeba úlevy na daních.
V rámci aktivní politiky zaměstnanosti existuje řada nástrojů a
finančních příspěvků, jejichž cílem je usnadnit lidem návrat na trh
práce. Tak třeba v rámci veřejně prospěšných prací či institutu
společensky účelného pracovního místa činí měsíční částka až
15 tisíc korun. V případě mladých do 30 let nebo lidí nad 55 let je to
až 24 tisíc korun měsíčně. Za zmínku stojí i hrazené rekvalifikace
ušité na míru konkrétnímu uchazeči a konkrétní firmě, poradenství či
další služby. To platí i v případě zaměstnavatelů v Praze
10. Stačí se jen obrátit na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu
práce
. Tamní pracovníci jsou připraveni přiblížit zájemcům
konkrétní specifika určená pro tuto městskou část.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *