radnice-vrsovicka-panstaskou-mJsme na přelomu ledna a února 2014. Radní za zavřenými dveřmi již
roky připravují podklady, jak utratit peníze za novou budovu radnice. Dva
nově vylosovaní občané mají týden na prostudování všech materiálů.
Pak se bude hlasovat. A proto: Občané, férově dohlížejte na to, co už
jsme si na radnici dávno rozhodli.

Přečtěte si, jak šel čas od roku 2005, kdy s nápadem na novou radnici
naši zastupitelé přišli.

Text: Olga Richterová

obcaneprahy10@gmail.com

WWW: www.zaostrenona10.cz

2005—2007

Radnice si nechala zpracovat objemové studie na novostavbu radnice na
Strašnické a zaplatila za ně více než 1,2 mil. Kč. Občany o tom však
neinformovala.

březen 2011

Zastupitelstvem odsouhlasen návrh zpracování alternativ „vytvoření
vhodných prostor pro fungování Úřadu městské části“ s termínem do
31. 12. 2011.

květen 2011

Posunutí termínu zpracování variant o rok, tj. do 31. 12. 2012.

prosinec 2011

Radnice vyplatila necelý milion za studii na rekonstrukci stávající
budovy. Ještě dva roky bude vedení radnice existenci studie popírat.

prosinec 2012

Občané se omylem dozvěděli, že se chystá vyhlášení architektonické
soutěže na Polyfunkční centrum Strašnice s radnicí. Tento objekt má být
téměř pětkrát větší než současná radnice. Nikde není uvedeno, co
kromě radnice má být další náplní centra. Termín zpracování variant
opět posunut do 31. 3. 2013.

leden 2013

Množí se dotazy občanů, proč se chystá radnice za miliardu.

únor 2013

Než nikým nevoleným občanům neustále odpovídat, je jednodušší
přizvat je do nově vznikající Komise k radnici s tím, že v ní budou
moci něco ovlivnit. Na základě své odbornosti jsou nominováni dva občané
(autorizovaný architekt a urbánní antropolog). Termín zpracování variant
znovu posunut, do 31. 12. 2013.

březen 2013

První úkol pro Komisi zní: Co nejdříve musí být vyhlášená
archtiktonická soutěž na novostavbu Strašnická, připravte podklady.
Politici jsou překvapeni, jakým tempem občané v komisi pracují.
Transparentní zjištění názorů občanů na skutečném setkání politiků,
odborníků a veřejnosti, jakož i dotazníky pro celou Prahu 10 před
vyhlášením soutěže se dají stihnout! A tak vše proběhne.

duben 2013

Zástupce občanů v komisi — autorizovaný architekt (zdarma) navrhuje
právní podrobnosti soutěžních podmínek, zatímco si (městskou částí
placení) právníci nevědí rady.

květen 2013

Komise připravila kvalitní podklady pro dvoukolovou architektonickou
soutěž Radnice na Strašnické. Dál se chystá na přípravu podkladů
k variantě rekonstrukce stávající budovy. červen 2013 Nic nenasvědčuje
tomu, že červnová schůze komise má být na dlouhou dobu schůzí
poslední.

červen 2013

Občané Prahy 10 netrpělivě očekávají vyhlášení architektonické
soutěže na novostavbu Strašnická.

září 2013

Během jednoho týdne byli svoláni a odvoláni porotci dlouho připravené
soutěže. Zastupitelé reprezentovaní Radou obešli Komisi k radnici a
promptně pozastavili vyhlášení soutěže. Také důsledně dbali své
pověsti a neváhali porušit slib o transparentní přípravě podkladů.
Další materiály se nyní vytváří jen za zavřenými dveřmi. Termín
zpracování variant si politici posunuli již po čtvrté do 31. 6. 2014.

říjen 2013

Komise k radnici pokračuje v intenzivní nečinnosti — i po několika
urgencích není stále svolána. Z komise následně oba odborní zástupci
z řad občanů rezignují, protože nemají co dělat.

listopad 2013

Místo soutěže na novostavbu Strašnická se opět zadává jen objemová
studie, i když jich existuje už několik. Zárove?? se začíná řešit
i nová varianta — „jiná nemovitost či pozemek“ a Rada vyhlašuje
výběrové řízení s podezřele krátkým termínem a velkými odbornými
nároky na zájemce. Vyvolává to obavy, že je dopředu znám vítěz.

prosinec 2013

Investicechtivá radnice opakovaně popírá existenci dva roky staré studie
na rekonstrukci. Neřeší, proč odborníci z řad občanů rezignovali
z komise a usnese se na vylosování nových. leden 2014 Komise k radnici
(už bez zástupců — odborníků — z řad občanů) vyvíjí nečekaně
horečnatou činnost a v lednu se schází dvakrát.

leden 2014

Vychází najevo, že studie na rekonstrukci Vlasty existuje už
dva roky.

INFO: Občanské sdružení Zaostřeno na 10 a Městská
část Praha 10

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *