Obchodní dům Květ

Pro letošní podzim Praha 10 vybrala tři veřejná prostranství, která by se v dohledné době mohla na základě úzké spolupráce s místními obyvateli dočkat vylepšení. Jsou jimi Kubánské náměstí a centra Cíl a Květ na Zahradním městě. Radnice proto připravila sérii setkání s obyvateli a pracovních skupin, na kterých budou úředníci přímo s občany řešit, jak by si podobu těchto lokalit představovali.

Prostranství kolem centra Cíl dominuje stejnojmenné obchodní centrum, jehož podoba by se neměla měnit. Rekonstrukci však vyžadují veřejná prostranství kolem Cíle. Povrchy jsou zde za hranicí životnosti a rozvržení prostoru neodpovídá potřebám obyvatel. Oproti tomu nedaleké centrum Květ čeká výrazná změna. Majitel zdejšího obchodního domu by rád nákupní středisko přetvořil ve větší komplex, který spojuje obchod s bydlením.

„Městská část potřebuje spolu s obyvateli zjistit, jakou podobu by nové okolí centra Květ mělo mít,“ domnívá se místostarostka Prahy 10 pro územní rozvoj Ivana Cabrnochová (Strana Zelených).

Na Kubánském náměstí do hry vstupují velcí hráči pražského veřejného prostoru – Dopravní podnik s rekonstrukcí tramvajové trati a firma Eltodo s obměnou světelné křižovatky.

Jedním z hlavních cílů Strategie pro veřejné prostory Prahy 10 je zapojení veřejnosti do plánování veřejných prostor. Smyslem je pochopit, jak konkrétní místa fungují a zajistit rovnováhu mezi jednotlivými aktivitami a službami v dané lokalitě. Program zapojení veřejnosti umožní skloubit expertní znalost architektů s detailním poznáním místních obyvatel.

Participace obyvatel má tři stádia. Prvním krokem je průtokové setkání na ulici, kde se běžní kolemjdoucí vyjadřují k hodnotám, problémům, vítaným aktivitám a očekávanému celkovému charakteru místa. Druhým krokem je večerní pracovní setkání pro širokou veřejnost, kde se nad získaným obrazem místa debatují v pracovních skupinách. Třetím fází zapojení veřejnosti je připomínkování konceptů řešení, kde se lidé vyjadřují již ke konkrétním návrhům řešení.

Cíl Zahradní Město

Připomínkování konceptů variant (18 – 20 h), 6. listopadu

Květ Zahradní město

Průtoková setkání odpoledne (14 – 19 h), 23. října

Pracovní setkání pro veřejnost (18 – 20 h), 30. října

Kubánské náměstí Vršovice

Pracovní setkání pro veřejnost (18 – 20 h), 16. října

Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *