Doporučujeme citlivým osobám, zejména malým dětem, seniorům, osobám se zvýšenou citlivostí ke znečištění ovzduší a s onemocněními cest dýchacích, aby omezily svůj pobyt mimo budovy a větrání vnitřních prostor prováděly krátkodobě.

Žádáme zároveň řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšené koncentraci suspendovaných částic PM 10.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *