V nedávné minulosti byl podomní prodej obrovským problémem, který směřoval především na seniory. Díky kontrolám, medializaci a úpravě legislativy se tento problém podařilo omezit, ne však…

VIDEO Firma Centropol zaútočila na Zahradním Městě. Hloupým důvěřivcům chce prodat modré z nebe. Maskuje se prodejem elektřiny. Místo aby nabízela jasný a přehledný produkt, vysílá podomní…