Šaloun

Semináře pro veřejnost na téma „Jak podat žádost o dotaci hl. m. Prahy – Program pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2024“ jsou určeny pro fyzické a právnické osoby – vlastníky památkově významných objektů na území hl. m. Prahy. Hlavním záměrem seminářů je představit základní pravidla Programu, informovat o úskalích zpracování rozpočtů a propočtů stavebních a restaurátorských prací a představení elektronického formuláře Žádost.

„Vítám aktivitu hlavního města Prahy při spolufinancování nákladů oprav památkově chráněných objektů. Doufám, že jejich vlastníci nabídku odborných seminářů využijí. Podotýkám, že obdobný samostatný program má od roku 2018 i městská část Praha 10,“ komentuje semináře místostarosta Tomáš Pek.

Účelem Programu je zachování či obnova památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů na území hl. m. Prahy s tím, že Objektem jsou:

a) nemovité věci – kulturní památky na území hl. m. Prahy (§ 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), (dále jen „zákon o státní památkové péči“),
b) nemovité věci v památkových rezervacích v hl. m. Praze,
c) nemovité věci v památkových zónách v hlavním městě Praze,
d) movité věci – kulturní památka na veřejně přístupném místě na území hlavního města Prahy (§ 2 zákona o státní památkové péči), přičemž k podání Žádosti postačí splnění jedné z výše uvedených podmínek Objektu. 

TERMÍNY KONÁNÍ: 
– 1. 8. 2022 od 14:00 hod
– 28. 8. 2023 od 14:00 hod
– 4. 9. 2023 od 14:00 hod

MÍSTO KONÁNÍ:
Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1 – II. patro, místnost 201

PROGRAM SEMINÁŘE:
1. zahájení semináře zástupcem hl. m. Prahy / zástupcem odboru památkové péče MHMP;
2. informace o dotačním Programu hl. m. Prahy – Programu pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2024:
– informace o pravidlech Programu pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2024, povinných dokladech souvisejících s podáním žádosti o dotaci včetně doložení dokladů při vyúčtování dotace;
– informace o zpracování položkového rozpočtu stavebních a restaurátorských prací pro podání žádosti o dotaci na rok 2024 (příspěvek soudního znalce);
– informace o elektronickém formuláři pro podání žádosti o dotaci na rok 2024 (věci nemovité a movité);
3. dotazy a diskuse, ukončení semináře.

Účast je možná pouze po registraci na e-mail  jitka.kyselakova@praha.eu 

INFO: http://pamatky.praha.eu – záložka Dotace, sekce Dotační Program a Formuláře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *