Schottkyho dioda je speciální typ diody s jedinečnými fyzikálními vlastnostmi. Pro elektroniku je to vynikající nástroj, který lze použít k budování složitých systémů.

Na druhou stranu pro běžného člověka, který se o elektroniku nezajímá, je Schottkyho dioda neznámým prvkem, který nevědomky používá každý den. Příkladem jsou oblíbené impulsní nabíječky, které se často používají k napájení televizorů nebo jako zdroje pro LCD počítačové monitory.

Co je to dioda

Dioda je běžně známý elektronický prvek, který je u lidí, kteří se o elektroniku příliš nezajímají, nejčastěji spojován se svítivou diodou, tedy LED diodou. Stojí za to vědět, že je to pouze jeden z mnoha typů LED, které hrají velmi důležitou roli v mnoha elektronických zařízeních, která používáme každý den.

Schottkyho dioda SMD. FOTO: Tme.eu

Jak dioda funguje? Pro zodpovězení této otázky je třeba nejprve uvést, že dioda je elektronická součástka se dvěma elektrodami – anodou a katodou. Často je z tohoto důvodu označovaná jako dvouelektrodová nebo dvousvorková.

Je to součástka, která vede elektřinu asymetricky. Proud teče lépe jedním směrem a hůře druhým. Vedení proudu pouze jedním směrem (v tzv. propustném směru) bývá podstatou činnosti diody. Druhý směr by měla dioda co nejvíce blokovat. Schottkyho dioda je dioda, která vede proud jen v jednom směru.

Schottkyho dioda – k čemu se využívá

Díky takovým fyzikálním vlastnostem lze diody s úspěchem použít v mnoha praktických zařízeních, jako jsou rádiové přijímače nebo usměrňovače. Ti jsou přístroje pro usměrňování střídavého napětí – např. aby bylo možné nabíjet autobaterii pomocí elektřiny z domácí zásuvky.

Schottkyho dioda THT. FOTO: Tme.eu

Diody jsou vyrobeny z materiálů s různými vlastnostmi. Použití jejich různých typů a výběr výrobních parametrů ovlivňuje konečný výkon diody.

V závislosti na fyzikálních vlastnostech LED mohou být použity pro různé účely. Například LED diody vykazují elektroluminiscenční vlastnosti, díky čemuž jsou vhodné pro použití jako světelný zdroj. Zenerovy diody při určitém napětí ve zpětném směru vykazují náhlý nárůst svého zpětného proudu a používají se v zařízeních s funkcemi stabilizace napětí. Existuje také velmi unikátní Schottkyho dioda.

Jedná se o polovodičovou diodu, která má místo p-n přechodu přechod kov-polovodič (takové prvky jsou často označeny symbolem m-s). M-s spoje jsou nejčastěji vytvořeny ve formě předem tvarovaného polovodiče a pokryty kovem. Charakteristiky proudového napětí takových konektorů jsou rozděleny na lineární (odporové) a nelineární.

Schottkyho dioda šroubová. FOTO: Tme.eu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *