Budoucnost, o které se píše ve sci-fi literatuře a o níž se natáčejí fantasy filmy, je tady. Lidé spolupracují s roboty.

Nejde při tom o vzporu strojů nebo výrobu biologických kyborgů, ale o úplně obyčejné ulehčení práce lidí. Průmyslová automatizace postupuje mílovými kroky od robotických komplexů ve velkých továrnách ke kobotům ve středních a malých provozech.

Koboty / coboty lze nejspíš připodobnit k umělým ramenům a rukám, které se neunaví, nedělají chyby a opakují stále stejnou činnost. Berou zaměstnancům nezáživnou a monotónní práci, aby jim uvolnily čas pro kreativní činnost.

Kobot je zkratka vytvořená ze slov kolaborativní  a robot. Jedná se tedy o roboty, které mohou spolupracovat s lidmi i dalšími roboty a bezpečně s nimi sdílet pracoviště. Od průmyslového robota se liší lehčí konstrukcí, menšími rozměry a také mnoha bezpečnostními funkcemi a senzory.

Malé firmy mají také nárok na automatizaci

„Na trhu robotiky dominují těžké, drahé a těžkopádné roboty. V důsledku toho jsme vyvinuli myšlenku zpřístupnit technologii robotů malým a středním podnikům,“ uvádí Universal Robots, dánský výrobce menších flexibilních kolaborativních robotických ramen. „V roce 2008 byli první koboti k dispozici na dánském a německém trhu.“

Podle tohoto výrobce jsou průmyslový koboti vhodní především pro úkoly, jako je manipulace s těžkým materiálem, obsluha těžkých strojů, balení a paletizace.

Kobot pomáhá dělníkovi v malé továrně. FOTO: Universal Robots

Využití kobotů je však daleko širší. Dělníci, technici a operátoři s nimi spolupracují v téměř všech oborech, kde je potřeba manuální práce. Mechanické ruce operují pod dohledem špičkových chirurgů daleko jemněji a přesněji než muži či ženy s skalpelem a pacienti díky nim mohou rychleji opouštět nemocnice. Velmi podobné ruce dokonale svařují kovy a svářeči jen určují, kde, co a jak se bude svařovat a samozřejmě závěrečná kontrola svárů.

Koboti mohou mít mnoho dalších využití, od informačních robotů ve veřejných prostorách, přes servis a kontrolu, logistiku, přepravu, obrábění jakéhokoliv materiálu, třídění zboží, přemísťování těžkých břemen až po montážní operace.

Těžká práce patří strojům. Myšlení lidem. FOTO: Universal Robots

Průmyslová automatizace v tomto smyslu zasahuje už i do malovýroby v dílnách a malých továrničkách. Koboti dělají těžkou, špinavou, přesnou a opakující se činnost. Nemusejí jíst, spát ani odpočívat. Dělníci jim určují, co a jak mají dělat, a pak od nich hotové výrobky či polotovary přebírají.

Sílu cobotům, myšlení lidem

Coboti s lidmi spíše spolupracují, než aby je přímo nahrazovaly. Lidé se díky nim mohou soustředit na svou práci, která vyžaduje kreativitu, uvažování a kritické myšlení.

Odhaduje se, že coboty v současné době představují pouhá 4 % ze všech prodaných robotů. Předpokládá se, že do roku 2025 se tento poměr zvýší na 35 % ve prospěch cobotů.

Jejich schopnosti se velmi rychle zvyšují a zároveň ještě rychleji klesá jejich cena.

Moderní kobot v dílně. FOTO: Universal Robots

Ačkoliv coboty pracují pomaleji a s menším zatížením, než průmyslové roboty na automatizovaných výrobních linkách, mají výhodu ve flexibilitě. Robotické rameno potřebuje méně místa, než velký specializovaný robot. Lze ho snadno přemístit nebo naučit na jinou práci. Obvykle se také snadněji obsluhuje. Operátor se na práci s ním zaškolí velmi rychle, protože jeho funkce a využití se příliš neliší od lidských rukou. Ovládání je intuitivní.

V konečném důsledku to znamená, že je potřeba méně času k integraci cobota do výroby. Rychleji se tak vrátí peníze, za které ho firma koupila.

Farma kobotů. Každý se specializuje na jinou činnost. FOTO: Universal Robots

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *