Již na začátku prosince představila městská část svým obyvatelům návrh parkovacích zón pro lokality jižně od vlakového koridoru (Záběhlice, Zahradní Město, Bohdalec). Nyní je k dispozici upravený projekt aktualizovaný na základě podnětů veřejnosti. Poslední připomínky mohou občané uplatnit prostřednictvím formuláře na webových stránkách městské části do čtvrtka 11. února do 12.00 hod.

První verze projektu byla zveřejněna na webu Prahy 10 v období od 1. prosince 2020 do 8. ledna 2021, kdy měli obyvatelé možnost posílat radnici své podněty e-mailem nebo se telefonicky dotazovat pracovníků úřadu. Do projektu byly zapracovány desítky podnětů ryze technického charakteru. Více než padesát dalších připomínek, které se týkaly rozvržení parkovacích zón, bylo projednáno na dvou jednáních Komise pro dopravu a parkování Rady MČ Praha 10 ve dnech 20. 1. a 3. 2. 2021. Schválené požadavky komise založené na podnětech veřejnosti a zastupitelů byly následně do projektu rovněž zahrnuty. Zejména se jednalo o navýšení počtu parkovacích míst ve smíšené (fialové) zóně, kterých bylo v původním návrhu minimum. „Aktuálně vstupujeme do poslední fáze přípravy projektu, kdy mají obyvatelé podoblasti 10.4 možnost upravenou podobu dokumentace připomínkovat. Následně bude projekt předložen radě MČ ke schválení a předán hl. m. Praha k realizaci,“ říká Martin Sekal (ODS), místostarosta zodpovědný za dopravu a parkování.

Původní i výslednou podobu projektu včetně formuláře, jehož prostřednictvím lze zasílat poslední připomínky, naleznou občané na webu praha10.cz/parkovani

Zóny placeného stání v podoblasti 10.4 budou podle současných předpokladů spuštěny od poloviny roku 2021. Další informace bude radnice průběžně zveřejňovat na svých komunikačních kanálech.

Sdílené auto Car4way parkuje na Zahradním Městě před obchodem Květ. FOTO: Opicakuz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *