Hlavní město Praha nebude až do konce letošního roku vybírat nájemné ani místní poplatky za umístění restauračních předzahrádek na pozemcích Prahy. Stejně tak nebude zpoplatněno ani užívání veřejného prostranství při prodeji na ulici před provozovnou.

Pravidla pro umisťování restauračních předzahrádek zůstávají v platnosti, podnikatelé mají i nadále povinnost získat standardní povolení k záboru veřejného prostranství.

Prodejci mají situaci jednodušší – nemusejí žádat silniční správní úřad o zvláštní užívání chodníku, pouze mu zašlou oznámení o umístění prodejního zařízení. Oznámení je pouze formou ohlášení, nevydává se tedy správní rozhodnutí a není účtován správní poplatek.

Uvolněný uliční prodej nicméně doprovázejí určitá technická omezení, například povinnost zachovat bezpečný průchod po chodníku nebo odstranit prodejní zařízení každý den po skončení provozních hodin.

Podnikatelé, kteří budou chtít nabízet zboží prostřednictvím předsunutého zařízení před svou provozovnou, se v jednoduchém manuálu dozvědí, jak postupovat. „Rozhodnutí magistrátu vítáme, neboť také v naší městské části ulehčí mnoha podnikatelům zvládání nepříznivých dopadů koronavirové krize. Pokládáme to za jedno z logických opatření, která by měla doprovázet opětovné rozhýbání zdejší podnikatelské sféry,“ uvedl místostarosta Prahy 10 Martin Valovič.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *