V souvislosti s rozšířením COVID-19 se MČ Praha 10 zapojuje do pomoci hl. m. Praze a vyzývá místní spolky, organizace a jednotlivce k zapojení do DOBROVOLNICKÉ SKUPINY.

CO JE NAŠÍM CÍLEM

* Pomoc nejzranitelnějším skupinám obyvatel Prahy 10, pro které je onemocnění COVID-19 bezprostředním ohrožením zdraví a života.

* Aktivní role MČ během nouzového stavu a omezeného počtu obyvatel ve veřejném prostoru.

* Spolupráce s místními spolky a organizacemi, které by byly ochotné se do dobrovolnických aktivit zapojit.

* Odlehčení MHMP se seniory, kterým může MČ Praha 10 nabídnout svou výpomoc.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY, ALE S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ SITUACI NA VÁS KLADEME NÁSLEDUJÍCÍ POŽADAVKY:

Prohlašujete, že jste v současné době plně zdravotně způsobilý/á k účasti na mimořádné pomoci v souvislosti s pandemií nového typu koronaviru. Nejevíte známky akutního onemocnění (například horečka, kašel nebo průjem), nebyl jste v posledních 3 týdnech v zemích infikovaných COVID-19 a není Vám známo, že byste v posledních 14 kalendářních dnech přišel do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy.

Současně prohlašujete, že Vám nebyla Krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa.

Dále čestně prohlašujete, že jste trestně bezúhonný/á a nebyl/a proti Vám zahájeny úkony v trestním řízení. Prohlašujete, že jste nezamlčel/a žádné závažné skutečnosti a všechny uvedené informace jsou pravdivé. Jste si vědom/a, že zamlčením nebo uvedením nepravdivých skutečností byste mohl/a ohrozit sebe nebo příjemce Vaší pomoci.

Zavazujete se se postupovat podle pokynů pověřených osob Úřadem MČ Praha 10, v souladu s hygienickými zásadami a tak aby neohrozil/a sebe nebo klienta.

DĚKUJEME VŠEM, KDO SE REGISTRUJETE A POMŮŽETE NAŠIM POTŘEBNÝM SOUSEDŮM

REGISTRACE ZDE (Vstup do formuláře)

Praha 10 hledá dobrovolníky pro boj s koronavirem

Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *