Městská část Praha 10, stejně jako další obce, řeší v současné době nečekaný problém, kterým je vládní rozhodnutí o snížení dotací na sociální práci poskytovanou ze zákona o 80 %. Stát tak jedním dechem říká, že požaduje po obci sociální práci, avšak současně dodává, že na ni neposkytne potřebné finance.

Poskytované dotace nikdy nepokrývaly ani z poloviny náklady, které městská část vynaloží na sociální práci. V letošním roce však ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nejenže tuto dotaci nezvýšilo – alespoň o částku, o kterou byly zvýšeny platy pracovníků ve veřejné sféře – ale naopak poslalo dotaci, která dosahuje jen 42 % loňské částky.

„Vzniklá situace je tak absurdní, že chci věřit, že se jedná o pouhé nedopatření vlády, které se v brzké době vyjasní. Pokud by tomu tak nebylo, důsledky nechci raději ani domýšlet“ říká radní pro oblast sociální a zdravotnictví Michal Kočí (PIRÁTI).

Pro bližší představu, v roce 2018 bylo možné z dotace na výkon sociální práce uhradit plat 6,65 pracovníků. V roce 2019 je to plat pouze pro 2,77 pracovníků. Úřad Prahy 10 nyní zaměstnává 14 sociálních pracovníků a na každého připadá cca 170 klientů, podle doporučeného postupu MPSV k realizaci sociální práce na obcích by jich mělo však být nejméně 16, ideálně pak 20.

V dubnu tohoto roku Praha 10 změnila postoj k přidělování bytů a přijala nové zásady, které zohledňují sociální situaci žadatele. Nové zásady by mohly znamenat řešení bytové otázky i pro osoby, které se nyní nacházejí bez přístřeší nebo pro rodiny s dětmi v nevyhovujících podmínkách na ubytovnách. Role sociální práce podporující tyto osoby je zásadní. O to více považuje radnice Prahy 10 krok MPSV ČR za „hozený klacek pod nohy“. Namísto ministerstvem proklamovaného úsilí o rozvoj sociální práce na obcích bude nutné řešit, jak stávající stav udržet a všechny povinnosti obce v oblasti sociální práce zajistit.

Sociální práce v obcích plní důležitou preventivní funkci, kdy neřeší jen akutní problematickou situaci lidí v tíživé životní situaci, ale umožňuje vzniku této situace předejít, nebo ji dlouhodobě vyřešit. Stávající obecní příjmy však na výkon sociální práce nestačí a proto je dotace ze státního rozpočtu pro výkon kvalitní sociální práce naprosto nezbytná. Pokud budou tyto dotace omezeny, projeví se to velmi rychle omezením rozsahu a kvality sociální práce s dlouhodobými dopady a špatnou dostupností těchto služeb pro ty nejpotřebnější.

S jakými případy se sociální pracovníci na radnici zabývají? Jeden příklad za všechny:

Sociální pracovníci běžně řeší ty nejzávažnější případy občanů své obce. Standardně se setkávají s osobami, které dlouhodobě svoji situaci neřešily, jsou ve špatném zdravotním stavu a často neúměrně zadlužené, kdy jim hrozí i vystěhování z bytu. Nedávno sociální pracovníci řešili nepříznivou sociální situaci neslyšící paní s duševním onemocněním, která se po úmrtí matky ocitla v krizové situaci. Sociální pracovníky sousedé upozornili na skutečnost, že se paní po nocích pohybuje v ulicích, s nikým nekomunikuje a nemá zajištěny základní životní potřeby. Navíc vyjádřili obavy nejen o zdraví klientky, ale i o svou bezpečnost. Sociální pracovníci se okamžitě pokoušeli paní kontaktovat, což bylo obtížné vzhledem k uvedenému postižení.

Sociální pracovnice zjistila, že klientka navštěvuje chráněnou dílnu a požádala o pomoc pracovnici, k níž měla klientka důvěru. Následně byl přizván terénní tým pro osoby s duševním onemocněním a kontaktováni členové rodiny.

Společnými silami nabyl pak sled událostí rychlý spád. S paní byly vyřízeny všechny náležitosti týkající se bydlení včetně dávek na bydlení, zajištěny sociální služby, s jejichž pomocí může nadále setrvat ve své domácnosti a docházet do chráněné dílny, což ji velmi naplňuje. Dále byla zajištěna podpora, aby paní docházela ke svému psychiatrovi a užívala předepsanou medikaci.

Díky sousedské všímavosti, spolupráci s dalšími organizacemi, lékaři a samozřejmě intenzivní sociální práci se v tomto případě podařilo klientce účinně pomoci. Sociální pracovníci učinili také další kroky, aby klientka měla zajištěnou podporu i v právních záležitostech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *