pracovniuraz-nahled

Pracovní úraz může nastat neočekávaně. ILUSTRAČNÍ FOTO: Vasenaroky.cz

Znáte svá práva, pokud dojde ke sporu se zaměstnavatelem? Ze zkušeností společnosti Vaše nároky.cz největší problémy s vyplacením odškodnění zaměstnancům nastávají v souvislosti s pracovními úrazy, výší odstupného a proplacením státních svátků.

Pracovní úraz

Úrazy na pracovišti i mimo něj jsou při výkonu povolání brány jako pracovní úraz. V takových případech je nutné celou situaci neprodleně nahlásit svému nadřízenému, který zapíše úraz do knihy úrazů. V případě složité komunikace se zaměstnavatelem se vám budou hodit důkazy o úrazu i výpovědi spolupracovníků. Dále si zajistěte lékařský posudek, ve kterém bude vyčísleno bodové ohodnocení vašeho úrazu, přičemž platí, že hodnota jednoho bodu činí 250 Kč.

Odpovědnost za nehodu nese zaměstnavatel a je povinen vyplatit:

  • bolestné na základě lékařského posudku

  • náhradu za ztížení společenského uplatnění v případě trvalých následků úrazu

  • náhradu za ztrátu na výdělku a za veškeré léčebné výlohy

  • věcnou škodu, například na poškozeném oblečení

Pozor však na případy, kdy zaměstnanec nerespektoval bezpečností nařízení zaměstnavatele či byl pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Výše odstupného

Odstupné náleží zaměstnanci, který dostal výpověď z důvodů uvedených v Zákoníku práce §52 body a) až c), které pojednávají hlavně o zrušení či přemístění zaměstnavatele a výpovědi pro nadbytečnost. Výška odstupného se v tomto případě určuje dle délky trvání pracovního poměru následovně:

  • jednonásobku průměrného výdělku při trvání kratším než 1 rok

  • dvojnásobku průměrného výdělku při trvání od 1 do 2 let

  • trojnásobku průměrného výdělku při trvání delším než 2 roky

V případě výpovědi ale bodu d), tedy kdy zaměstnanec není schopen ze zdravotních důvodů vykonávat dosavadní práci a tento důvod byl způsoben prodělanou nemocí z povolání, přísluší zaměstnanci náhrada ve formě nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.

Státní svátek

V neposlední řadě nezapome??te, že pokud státní svátek vychází na váš běžný pracovní den a jste ze strany zaměstnavatele vyzváni k výkonu zaměstnání, máte nárok na poskytnutí náhradního volna, a to nejpozději do 3 měsíců, nebo na příplatek místo zmíněného náhradního volna. Klasická výmluva zaměstnavatele, že si zaměstnanec musí svátek nadpracovat, je v tomto případě nepřípustná. Bohužel toto platí pouze při smlouvě na hlavní pracovní poměr, tedy brigádníkům nárok nepřísluší.

Pokud vám ani po urgencích zaměstnavatele nárok na odškodnění nebude uznán, neváhejte si zadat případ online přes webové stránky společnosti Vaše nároky.cz, které posoudí váš případ zcela zdarma a veškerou komunikaci s protistranou nechte s klidnou hlavou na nich. Jen vyčkáte až se vám připíše maximální možná výše na bankovní účet.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *