Plná moc slouží jako písemné potvrzení, že jeden člověk může jednat za druhého. Vykonávat za něj úřední úkony, přebírat dopisy a balíky na poště, vyjednávat smlouvy. Firmy plnou mocí pověřují své zaměstnance k určitým úkolům. Zvláštní institut je generální plná moc, která pověřuje k jednání ve všech věcech, které jsou potřeba udělat.

Podívejte se na vzor generální plné moci.

Je potřeba uvést zmocnitele, který dává plnou moc zmocněnci, neboli právo k jeho zastupování. Podpis zmocnitele je nutný, zmocněnec se podepsat může i nemusí.

Uznání plné moci ze strany zmocněnce nastane až ve chvíli, kdy plnou moc předloží.

Plnou moc lze omezit časově na dobu určitou, případně ji nechat na dobu neurčitou. Oba dva případy je možné kdykoliv později zrušit. Plná moc zaniká, když je věc vykonána.

Plná moc. REPRO: DESÍTKA.cz

Generální plná moc se obvykle vydává na všechny úkony, které souvisí s danou věcí. Například ji mají účetní, kteří jednají za firmu na finančním úřadu.

Jednoduchá plná moc se vypisuje třeba na vyzvedávání dětí z mateřské školky, nebo přebírání dopisů na poště. Speciální plná moc je vyžadována obvykle při jednání o penězích nebo majetku, například při vyřizování spotřebitelského úvěru. Banky vyžadují úřední ověření podpisu na plné moci. To se dělá na obecních úřadech, nebo u notářů či advokátů, a nejjednodušší je to v tak zvaném Czech Pointu, což jsou speciální přepážky speciálně zřízené k těmto účelům na vybraných poštách.

Právní náležitosti

V Občanském zákoníku je upraveno zastoupení v § 436 – 488. Smluvní zastoupení je upraveno v § 441 – 456. Vystavená plná moc slouží jako osvědčení dohody o zastoupení mezi zmocněncem a zmocnitelem pro třetí osoby.

Uznání plné moci ze strany zmocněnce nastane až ve chvíli, kdy plnou moc předkládá.

Co musí podle zákona obsahovat plná moc?

  • Jméno, datum narození a adresa zmocnitele.
  • Jméno, datum narození a adresa zmocněnce.
  • Předmět plné moci.
  • Datum udělení plné moci.
  • Podpis zmocnitele.

Vždy je vhodné plnou moc přesně vymezit, zvláště v případech, kdy to vyžadují zákony. Pokud to neuděláte, může být problematické dokazování v případě, že dojde ke sporu o překročení zmocnění.

Pozor! Plná moc je odlišná od dohody o zastoupení – první je jednostranný akt, kdežto druhá je dvoustranné právní jednání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *