Vážený pane Turku, jako osobu odpovědnou za publikované články na webové stránce desitka.cz Vás musíme opětovně upozornit na zveřejnění nepravdivých informací a dle § 10 tiskového zákona (který se vztahuje i na elektronická periodika) požadujeme tiskovou opravu.

Jedná se o článek „Starosta Novák opustil ČSSD a kandiduje za Starosty pro Prahu“. Autor článku v pasáži „… Následoval tak Ivanu Cabrnochovou, která totéž udělala o týden dříve, když opustila Zelené a vstoupila do strany účelově založené Passerinvestem, neboli developerem Radimem Passerem k ovládnutí územního plánování v metropoli. …“ lživě informuje Vaše čtenáře o účelovém založení hnutí Pro Prahu panem Radimem Passerem. Jak už jsme Vás informovali v reakci na článek ze dne 7. 8. 2018 „Ivana Cabrnochová už nedělá pro Babiše, ale pro Passera“, Radim Passer ani jeho společnost PASSERINVEST GROUP nejsou zakladateli ani aktivními členy či aktivními podporovateli hnutí Pro Prahu a žádné politické aktivity nevyvíjejí. Tato informace je obecně známá a byla samotným panem Passerem opakovaně publikována v různých sdělovacích prostředcích.

S ohledem na výše uvedené tímto v zákonné lhůtě v zastoupení svého klienta, pana Radima Passera, jakož i společnosti PASSERINVEST GROUP, a.s., podáváme žádost o uveřejnění tiskové opravy na výše uvedený článek ve smyslu § 10 tiskového zákona, a to v následujícím znění a v zákonné lhůtě:

„Článek „Starosta Novák opustil ČSSD a kandiduje za Starosty pro Prahu“ ze dne 19. 8. 2018, zveřejněný v 22:57 na serveru Desítka.cz nepravdivě informoval čtenáře o účelovém založení hnutí Pro Prahu panem Radimem Passerem. Radim Passer ani jeho společnost PASSERINVEST GROUP nejsou zakladateli ani aktivními členy či aktivními podporovateli hnutí Pro Prahu a na řízení tohoto hnutí se nepodílejí ani žádnou jinou formou a žádné politické aktivity nevyvíjejí.“

Jak je patrno z výše uvedeného, odpověď se výlučně omezuje na skutkové tvrzení, kterým se tvrzení ve výše uvedeném článku uvádí na pravou míru a dopl??uje a zpřes??uje nepravdivé, neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení uvedené v témže článku. Odpověď jste tak povinni uveřejnit ve stejném periodiku, v němž bylo uveřejněno napadené sdělení, a to takovým způsobem, aby nové sdělení bylo umístěním a formou rovnocenné a rozsahem přiměřené napadenému sdělení, s výslovným označením „odpověď“, na Vaše vlastní náklady, s uvedením jména a příjmení našich klientů. Odpověď jste povinni uveřejnit do 8 dnů ode dne doručení této žádosti, respektive v nejbližším následujícím vydání stejného periodika, podle toho, co nastane dříve.

Současně Vás informujeme, že s ohledem na závažnost výše uvedené věci a opakovanou nepravdivost Vašich tvrzení společnost PASSERINVEST GROUP, a.s., pověřila své právní zástupce, aby v souvislosti s výše uvedeným prověřili možnost naplnění skutkové podstaty trestného činu pomluvy jednáním některé fyzické či právnické osoby.

Děkuji a přeji hezký den

Pavla Linhartová
Crest Communications, a.s.
Ostrovní 126/30
110 00 Praha 1
mob: +420 775 899 354
www.crestcom.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *