V Zoo Praha byli oceněni žáci mateřských, základních i středních škol z celé České republiky, kteří se utkali v soutěži EkoEDA. Od února do půlky května soutěžili ve sběru nepotřebných či vysloužilých elektrozařízení a baterií. Společně vytřídili 24 747 kg. Nejaktivnější byly přitom děti z Mateřské školy Dušníky v Ústeckém kraji. Ty odevzdaly k recyklaci přes 7 tun nepotřebného elektra.

První příčku v kategorii mateřských škol a celkové vítězství v soutěži EkoEDA vybojovala s obrovským náskokem Mateřská škola Dušníky z Ústecka. Tam se nashromáždilo pro recyklaci 7,2 tun elektroodpadu, tedy 298 kilogramů na jednoho žáka.

Na prvním místě v kategorii základních a středních škol byla Speciální škola Diakonie ČCE Ostrava, kde každý žák vytřídil v průměru 34 kilogramů elektra.

Nejčastěji se k ekologické likvidaci odevzdávala IT technika, televizory a chladicí zařízení. Podstatou soutěže je totiž právě přiblížit dětem a mládeži recyklaci v oblasti elektroodpadu, protože ta je jim na rozdíl od klasického třídění plastu nebo papíru asi nejvíce vzdálená. 

Kromě ocenění bylo součástí celodenního programu v ZOO Praha také několik zábavních a edukačních her pro děti zaměřených na ekologii. Vyhlášeny byly i výsledky výzvy Sta?? se strážcem pralesa, kterou má pod taktovkou právě pražská zoologická zahrada. V rámci této soutěže mohly školy posílat nepoužívaná mobilní zařízení. Za každý odevzdaný mobil nebo tablet zoologická zahrada dostává 10 Kč od společnosti REMA Systém, tyto peníze pak putují na sbírkové konto Pomáháme jim přežít a je z nich podporována ochrana přírody přímo ve střední Africe.

Za necelé 4 měsíce se podařilo nashromáždit skoro 6000 nepotřebných zařízení, přičemž nejpilnější byli žáci ze základní a mateřské školy v ??ehlovicích nedaleko Ústí nad Labem. V průměru tam každý student přinesl 12 mobilů nebo tabletů.

„Děkuji všem zúčastněným školám, které nám pomáhají pomáhat,“ uvedl ředitel ZOO Praha Miroslav Bobek a doplnil: „Ze získaných prostředků zejména připravujeme vzdělávací programy pro děti z okolí biosférické rezervace Dja v Kamerunu, jde především o projekt Toulavý autobus. Snažíme se tak omezit nelegální lov goril nížinných i dalších ohrožených druhů.“

Zapojení škol do ekologického vzdělávání, ale i praktické recyklace, jsou důležitými prvky našeho ekologického chování. O tom, že téma zpracování elektroodpadu může rezonovat dokonce už u těch nejmladších generací, svědčí letošní rekordní zájem českých škol o recyklační soutěž EkoEDA.

Zapojilo se jich totiž rovnou přes 50, přičemž jejich žáci dokázali společně vytřídit elektroodpad o hmotnosti téměř 25 tun. „Celkové množství nasbíraného elektroodpadu a baterií bylo letos rekordní. Recyklací materiálu obsaženého v odevzdaných elektrozařízeních se ušetřilo 16 240 kg CO2, což odpovídá například 101 500 km najetým malým benzinovým autem. Takovou cestu by urazilo, kdyby objelo 2,5× rovník,“ vypočítává David Vandrovec, ředitel skupiny REMA, která soutěž EkoEDA pořádá.

Všichni ocenění se mohou těšit na věcné dary, například tablety od partnera soutěže, společnosti Vodafone. „Chceme, aby si děti a mladí lidé uvědomili, že technologie jsou také
užitečným nástrojem na ochranu naší planety,“ říká ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání společnosti Vodafone, Adriana Dergam, a dodává: „Pomáhají třeba hlídat ohrožené druhy, monitorovat stav životního prostředí a často nahrazují potřebu využívat dopravu, což snižuje emise škodlivých plynů.“

Žáci, kteří zvítězili ve výzvě Sta?? se strážcem pralesa navíc vyzkouší netradiční zážitkový program přímo v Zoo Praha. Podněcovat zájem dětí o třídění elektroodpadu chce společnost REMA i v dalším školním roce. Zájemci o problematiku se už teď mohou hlásit do projektu Zelená škola. Ten v současnosti sdružuje přes 460 tuzemských institucí s cílem vzdělávat žáky a poskytovat pedagogům ucelené informace o problematice třídění odpadu.

Kompletní výsledky soutěže EkoEDA

Mateřské školy
1. místo: Mateřská škola Dušníky, příspěvková organizace
2. místo: Mateřská škola Primátora Hájka Uherský Brod
3. místo: Čtyřlístek Poděbrady

Základní a střední školy
1. místo: Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Ostrava
2. místo: ZŠ a MŠ Skorošice, příspěvková organizace
3. místo: ZŠ a MŠ ??ehlovice, příspěvková organizace

Vítězem v dopl??kové soutěži Sta?? se strážcem pralesa se stala ZŠ a MŠ ??ehlovice.
Více informací o pravidlech soutěže najdete na webu pořadatele, informace o výzvě pak na webu ZOO Praha.

O projektu Zelená škola

Projekt je zaměřen na sběr baterií a vysloužilých elektrozařízení ve školách. Jeho cílem je vzdělávat žáky a poskytovat pedagogům ucelené informace o problematice třídění odpadu. Škola, která se do projektu zapojí, má svoz a ekologické zpracování veškerých elektrozařízení a baterií zcela zdarma. Zárove?? získá možnost využívat při styku s veřejností logo Zelené školy, informační letáky i plakát k označení sběrného místa. V současnosti je do projektu zapojeno více než 460 škol z celé České republiky. O zapojení do projektu Zelená škola je možné zažádat přes registrační formulář na webových stránkách.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém, a.s., která se zabývá ochranou životního prostředí prostřednictvím efektivní recyklace odpadů i elektronických zařízení. Zajišťuje organizaci sběru, třídění i nakládání a recyklaci v celé České republice.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *