solidarita-kolektor1-nahled

První kolektor v Praze byl postaven pod strašnickým sídlištěm Solidarita hned po 2. světové válce. FOTO: Kuba Turek

Muzeum hlavního města Prahy pořádá od 25. dubna do 4. listopadu výstavu nazvanou Strašnice …zahrada Prahy, brána armád… Výstava je osmým dílem mnohaletého projektu o pražských čtvrtích.

Představuje oblast, která se stala součástí Velké Prahy až v roce 1922.

Do té doby náležely Strašnice k pražskému předpolí, které bylo zasaženo prakticky každým obléháním, každou válkou či bitvou o Prahu.

Vystavena jsou fotografická, mapová, plánová a další vyobrazení, ale i další materiál, například předměty dokumentující činnost strašnického Sokola či stavbu strašnického kostela, archeologický materiál připomene nejstarší obyvatele strašnického prostoru, další předměty život ve Strašnicích před sto a více lety.

S otevřením výstavy je již tradičně vydána stejnojmenná publikace. Zárove?? jsou připraveny i doprovodné programy pro veřejnost i pro školy.

Až do 19. století tvořily Strašnice součást zemědělského zázemí Prahy, od 14. do počátku 17. století se tu kromě polí rozkládaly rozsáhlé vinice a chmelnice, v pozdější době bylo pro tuto oblast charakteristické pěstování zelí.

Původní nevelká ves ležící na důležitých obchodních cestách o několika málo číslech popisných se v 18. a 19. století postupně rozrůstala a na konci 18. století vznikly samostatné Nové Strašnice.

Stavební boom pak zaznamenáváme od přelomu 19. a 20. století a během první poloviny 20. století se Strašnice staly důležitou rezidenční oblastí pražských středních vrstev. Na počátku 20. století získaly Strašnice tramvajové spojení s Prahou i železniční zastávku na důležité trati Praha–Benešov.

Velkou proměnu zaznamenaly Strašnice v druhé polovině 20. století, kdy byla zastavěna již většina plochy strašnického katastru. Na přelomu čtyřicátých a padesátých let tu vzniklo sídliště Solidarita, poté vyrostla nová, z velké části panelová, výstavba i v dalších strašnických lokalitách – v Průběžné, Rybníčkách i jinde.

V šedesátých až osmdesátých letech došlo ke zboření staré zástavby, z níž do dnešních dob zůstalo zachováno jen několik málo budov. Na počátku devadesátých let 20. století byl postaven a vysvěcen po šedesátiletém úsilí místních farníků ve Strašnicích kostel Neposkvrněného početí Panny Marie.

Doprovodné programy

Komentované prohlídky s autorkou výstavy
Středa 30. 5. 2018, 18:00 hod.
Středa 20. 6. 2018, 17:00 hod.
Středa 17. 10. 2018, 17:00 hod.

Doprovodné programy pro školy
Program k výstavě pro II. stupe?? ZŠ, SŠ, gymnázia, odborná učiliště a veřejnost. Cílem programu je vzbudit či povzbudit zájem o historii i současnost Strašnic nejen u těch, kteří v této čtvrti žijí či pracují, ale také ji představit ostatním návštěvníkům v návaznosti na
historický vývoj Prahy jako zajímavou a pozoruhodnou pražskou část. Součástí programu je
práce s historickými mapami. Prezentaci výstavy lektor pojímá interaktivně na základě
vystavených exponátů a obrazového materiálu.

Autorka výstavy: Pavla Státníková
Architektonické řešení: SGL project
Grafické řešení: Bárta&Bárta
INFO: Muzeum hlavního města Prahy

Čtěte také: Historie Záběhlic

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *