Strašnická farnost oznámila svůj březnový program. Postní duchovní obnova s Jakubem Jirovcem se koná v sobotu 17. března od 9 do 12 hodin, zakončená mší svatou. Velký jarní farní úklid se chystá před Květnou nedělí v pátek 23. března od 14 hodin a v sobotu 24. března od 8 do 11 hodin.

Příprava na první svaté přijímání pro děti i jejich rodiče začne po Velikonocích v pátek 13. dubna, dále pak každý pátek, a to od 16 hodin na faře.

V neděli 15. dubna při mši svaté v 10:30 hodin budou děti slavnostně představeny farnosti s prosbou o modlitbu a přijmou požehnání.

V neděli 27. května při mši svaté v 10:30 hodin přistoupí děti k prvnímu svatému přijímání. Po dobu přípravy je hlídání mladších sourozenců zajištěno.

Pečení misijních koláčků se připravuje na sobotu 10. března od 10:00 hodin v učebně. V neděli 11. března je pak bude farnost po skončení každé mše svaté nabízet u východu z kostela za dobrovolný příspěvek. Výtěžek bude věnován jako každoročně na Papežské misijní dílo – Děti pomáhají dětem – a na adoptované děti.

Výstava Muzea hlavního města Prahy o Strašnicích

Koncem dubna chystá Muzeum hlavního města Prahy další díl výstavy o pražských čtvrtích
s názvem Strašnice.

Farnost Strašnice zapůjčuje ze svého archivu tyto originální exponáty: Zlatá pamětní kniha dárců v koženém zdobeném pouzdře z doby stavby původní kaple, historický prapor Mariánské družiny Strašnice a model nového kostela.

Dalšími exponáty budou kopie původních stavebních výkresů provizorní kaple firmy Rudolf Sandholtz zroku 1929, také fotokopie ostatních dobových návrhů nového kostela, dále fotografie původní výzdoby kaple a několik dalších fotografií z knihy Strašnickou farností od počátku po současnost z roku 2014.

Součástí výstavy bude též promítaný prvorepublikový historický film s průvodem Božího těla po starých Strašnicích.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *