Jednání 18. Zastupitelstva MČ Praha 10 bylo svoláno na poslední chvíli – tak tak, že se vyhovělo zákonu. Sešlo se méně koaličních a spřátelených zastupitelů, než bylo třeba. Ke všemu je třeba souhlasu 21 ze 40 zastupitel. A tak k tomu, aby jednotlivé body procházely, potřebovala vládnoucí koalice opozici. Samotnými předkladateli byly staženy tyto body:

Můžeme se jen dohadovat proč. Byly materiály nekompletní, jak jsme upozornili hned na začátku k bodu 9, tedy rekonstrukce radnice? Nebyla pro schválení dostatečná podpora ani ve vládnoucí koalici? Koalice neměla dostatek hlasů, takže se vlastně nakonec nic podstatného neschválilo.

Naše kritické i pozitivní návrhy byly smeteny se stolu

Koalice VLASTA upozornila u materiálu k rekonstrukci radnice na to, že zcela chybí studie SUNCAD ze srpna 2017 (zde).

Předsedkyně zastupitelského klubu Renata Chmelová navrhla jednat o vršovické Proluce – s tím, že by byl pevný bod k úpravě územního plánu v této lokalitě zařazen na 17. hodinu, aby se jednání mohli účastnit i pracující občané. 

Vyzvali jsme Radu MČ Praha 10 k ukončení veškeré spolupráce se společností Strategic Consulting, jejíž šéf poskytl vydavatelský servis k hanopisům doprovázejícím senátní kampa?? v září a říjnu 2016 (více samostatný článek). Samostatný bod neprošel, starosta Novák neurčitě přislíbil jednání Komise informační, jejíž členové jsou výhradně radní. 
Zastupitelka Lucie Sedmihradská navrhla zařadit bod týkající se informací o přípravě rozpočtu na rok 2018 a o plnění harmonogramu na sestavení rozpočtu. Znovu jsme zkritizovali svolání zastupitelstva na poslední chvíli. Jinde je naprosto běžné mít harmonogram jednání na celý rok či aspo?? půlrok dopředu. Lépe si tak můžou plánovat čas jak zastupitelé, tak úředníci, ale hlavně občané.

Návrhům nebylo vyhověno, kromě jednoho – projednání informací o rozpočtu. Ty byly zařazeny k bodu 5 (Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2017). Bod o radnici byl stažen, takže na chybějící studii ani nepřišla řeč.

A opět Horský hotel

Větší prostor měla na zastupitelstvu Informace o dalším vývoji realizace programu škol v přírodě žáků ZŠ Praha 10 v Horském hotelu na Černé hoře. Radní v ní podali zprávu o tom, v jakém nepořádku se věci na Černé Hoře nacházejí. Radní Počarovský do slova a do písmene přečetl svoji důvodovou zprávu. V přílohách ke zprávě Rady byla informace o výjezdu kontrolní radniční skupiny ze začátku října 2017. Co zjistila? Jak zdůraznila ve svém vystoupení Renata Chmelová, nalezla v zásadě to, co ona a Karel Duchek zjistili už při svém výjezdu v listopadu 2015!

Firma Gastro servis Zemánek tyto problémy nebyla schopna napravit a děti tak jezdily dál do nevyhovujícího objektu. Karel Duchek konstatoval ve svém projevu to, že je štěstí, pokud k definitivnímu vyřešení situace na Horském hotelu “přispěly” problémy s noroviry, a nikoli úraz elektrickým proudem!

Dokud nebude odstraněn nepřehledný propletenec akciových společností a dokud nebude pojmenována konkrétní odpovědnost za špatné smlouvy i za zanedbání, nepohneme se z místa. Celou situaci zanedbal vrchovatou měrou provozovatel Zemánek, který se ovšem vůbec z ničeho nepoučil.

Celou věc zkomplikovalo i to, že zatímco Rada říká, že na Horský hotel z důvodů bezpečnostních i stavu objektu nelze jezdit, naopak vlastník, Praha 10-Rekreace, a.s., tvrdí, že revize i další dokumenty jsou v pořádku a děti by na Černou horu mohly jezdit.

Zastupitel Pavel Mareš připomenul roli bývalého ředitele akciovky Praha 10-Majetková Bohdana Urbana, který se poslední den ve své funkci rozloučil dopisem s konstatováním, že je vlastně všechno v pořádku.

Opravdu je v pořádku jezdit do objektu, kde hodně věcí v pořádku není? Kam zatéká střechou? Kde se v lednici v neoznačených obalech objevují prošlé potraviny? Jisté je, že na školy v přírodě na Horský hotel děti zatím jezdit nebudou. A pro tento školní rok ani školy neměly možnost získat dotaci na pobyt jinde. I na to se zastupitel Mareš zeptal. Jak to bude v příštím roce, je ve hvězdách. 

Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *