Občané Prahy 10 se dlouhodobě a opakovaně na různých fórech dožadují zákazu hazardu. Proto jsem jako předsedkyně zastupitelského klubu Koalice Vlasta podala žádost o zařazení tohoto tématu na 17. zastupitelstvo 11. 9. 2017 a zpracovala jsem k tomu řádně materiál. Prostudujete si ho zde. Ale Rada složená z TOP09, ČSSD, ODS, exODS a Zelených to protiprávně odmítla zařadit na jednání zastupitelstva a takto mi to bylo zdůvodněno:

„…návrh pana starosty na projednání Vašeho materiálu na jednání rada neschválila, návrh pana starosty na zařazení Vašeho materiálu na návrh programu 17. zasedání ZMČ rovněž ne…“

Dnes jsem tedy na to Radu upozornila následovně:

Nezařazením mého materiálu „Regulace provozoven hazardních her s cílem dosažení nulové tolerance hazardu na území Městské části Praha 10“ na program 17. jednání zastupitelstva MČ Praha 10, který jsem podala v souladu s naším jednacím řádem, došlo k porušení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Disponuji následujícím vyjádřením Ministerstva vnitra:

„Návrhy, podané členy zastupitelstva na základě § 51 odst. 3 zákona o Praze musejí být zařazeny do návrhu programu jednání zastupitelstva, pokud tak není učiněno, dochází k porušení zákona. Tvůrcem programu jednání zastupitelstva totiž nemůže být ani rada ani starosta. Zastupitelstvo jakožto kolektivní orgán rozhoduje o svém programu jednání hlasováním.

Veškeré návrhy a podněty, předložené zastupitelem včas a řádně (tzn. v souladu se zákonem o Praze a s jednacím řádem), musí být zařazeny na pořad jednání zastupitelstva a o jejich ponechání na programu jednání zastupitelstva Prahy hlasuje zastupitelstvo zpravidla na začátku každého probíhajícího jednání zastupitelstva (ať už bod po bodu či o celém programu najednou). Není tedy možné, aby Rada, jakožto přípravce podkladů pro zasedání zastupitelstva hl. města Prahy (§ 64), předem „selektovala“ vybrané návrhy a příspěvky na pořad jednání.“

Žádám tímto Radu MČ Praha 10 o okamžitou nápravu a zařazení mého materiálu na 17. jednání zastupitelstva Prahy 10.

Jak to dopadne? Sledujte v přímém přenosu 11. září od 10:00 hodin jednání zastupitelstva.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *