slatiny1-nahled

Slatiny: FOTO: Kuba Turek

Městská část Praha 10 přemýšlí, jak zobchodovat Slatiny – vlhké údolí částečně zastavěné nouzovými koloniemi mezi Vršovicemi, Bohdalcem a Záběhlicemi. Pokud nevíte, o co jde, pusťte si znovu film Obecná škola, který se tam téměř celý odehrává. Radnice zadala jakousi studii, ze které nakonec vyšlo, že by se vzácné území mělo zastavět činžáky pro 30 000 nových obyvatel. Proti tomu se zvedla vlna odporu. Přečtěte si e-mail, který dostali všichni zastupitelé Prahy 10, aby se mohli kvalifikovaně rozhodnout, co podpoří na veřejném jednání zastupitelstva, které se koná 11. září od 10 hodin.

Vážení,
rada odsouhlasila studii a projekt Vám bude předložen 11. září k odhlasování. Obávám se, že si reprezentace naší městské části dostatečně neuvědomuje dopady projektu:

– počet obyvatel městské části vzroste o 30 tisíc – t.j. budeme mít téměř o třetinu obyvatel více než dnes

– nikdo dosud nestanovil náklady zhotovení nové infrastruktury, ani její pozdější údržby: voda, kanalizace, plyn, elektřina, školy, školky, městská zele??, uliční osvětlení, chodníky, jízdní plochy, protihluková opatření u dálnice, u nové železniční transverzály a případně u příjezdových komunikací – kdo ponese tyto náklady?

– není jasné, o kolik bude muset být rozšířena současná nemocniční kapacita a kdo ponese náklady jejího rozšíření

– nebyla řešena zátěž stavební činností: s kolika jízdami stavebních kamionů a betonářských aut se počítá a jak zatíží samotná stavební činnost okolní obyvatelstvo hlukem a exhalacemi

– nebyla provedena dopravní studie pro nově postavenou čtvrť, ačkoliv již dnes jsou okolní komunikace přetíženy (Bělocerkevská, Bohdalec, Vršovická, Průběžná, V Korytech, Jižní spojka) – již dnes jsou plné autobusy i tramvaje, a na Bělocerkevské a na Bohdalci zácpy: kam, kudy a jakými dopravními prostředky budou jezdit za prací, na nákupy a za zábavou budoucí obyvatelé

– nikdo se nezabýval nárůstem hluku a exhalací automobilovou dopravou po ukončení jednotlivých stavebních fází

– nikdo se také dosud nezabýval tím, do jaké míry vzroste agenda úřadu městské části a jak toto zatíží rozpočet městské části

Projekt je odstrašujícím příkladem špatného komunitního plánování:
1) nebyly stanoveny rámcové cíle
– zda a jaký chceme nárůst obyvatel
– kolik a kde chceme parků, městské zeleně a zahrádkářských kolonií
– zda, kolik a kde chceme mít průmyslové zóny
– jaký výškový profil má mít nová zástavba
– jakým způsobem zajistíme dodržování limitů hluku a zplodin, již dnes často překračovaných
2) nebyla provedena veřejná ideová urbanisticko-architektonická soutěž
3) zapojení veřejnosti bylo omezeno na možnost připomínkování, a to jen jedné jediné varianty, takže v tomto systému mohlo dojít jen ke kosmetickým úpravám této varianty
4) do plánování nebyli zapojeni majitelé pozemků a nemovitostí v daném areálu, projekt nesmyslně ignoruje současná užití areálu

Pokud zamýšlíte projekt odsouhlasit, učiníte tak s klidným svědomím? Zatížili byste dnešní i budoucí obyvatele dosud neurčenými závažnými dopady. Odmítněte studii!

Je totiž stále ještě možné nově stanovit rámcové cíle, vyhlásit ideovou soutěž a tím získat představy o všech možných využitích daného území, zapojit majitele pozemků a nemovitostí, odhadnout náklady a přínosy variant. Teprve potom budete moci s klidným svědomím rozhodnout o tak závažném nasměrování naší budoucnosti.

Je dále možné, že si brzy zvolíme jiné zastupitele a že po volbách projekt bude přepracován, a teprve pak předán magistrátu v rámci připomínkování Metropolitního plánu. Ten je sice ve skluzu, ale pro urychlení a pro úsporu dalších nákladů by přepracovaný projekt neměl být zhotoven tak detailně jako ten stávající – pro připomínkování na magistrátu by jistě postačil rámcový podklad, a ten by mohl být vypracován poměrně rychle.

INFO: Studie nové městské části Slatiny x Petice za zelené Slatiny

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *