boticnusle-limnigraf20170629-nahled

Limnigraf pod Nuselským mostem ukazuje hodně vody. Nedoporučujeme proplouvat závěrečným tunelem do Vltavy, neboť kvůli nenadálým překážkám hrozí tonutí. REPRO: DESÍTKA.cz

Botič naplnil vodou koryto až po okraj. Je sjízdný pro kajaky a obratné kanou od Hostivařské přehrady, kajaky si mohou troufnout splouvat od mostu v Průhonicích a vody je dost pro zkušené vodáky i na horním toku od Kocandy v Jesenici.

Ukazují to automatické vodočty (limnigrafy).

botichostivar-limnigraf2010629-nahled

Limnigraf pod Hostivařskou přehradou ukazuje možnost splutí Botiče z Hostivaře až do Nuslí. REPRO: DESÍTKA.cz

BOTIČ pro vodáky: Splutí z Průhonic do Hostivaře (VIDEO), Splutí z Hostivaře do Nuslí (VIDEO), Vodácký průvodce Botič

botickocanda-limnigraf20170629-nahled

Vodní stav umož??uje splutí horního toku z Jesenice do Průhonic, jak ukazuje automatický limnigraf na Kocandě. REPRO: DESÍTKA.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *