Petici proti plánovanému kontejnerovému překladišti v Malešicích je možné podepsat nejpozději do neděle 4. června. Sběrná místa petičních archů najdete na petičním webu www.neprekladisti.cz  

Text petice„NE překladišti Malešice!“

My, níže podepsaní občané, zásadně nesouhlasíme s plánovanou stavbou kontejnerového překladiště – terminálu Malešice. Realizací této stavby hrozí, že se naše čtvrť vrátí o desetiletí zpátky a bude nevratně zničen její rozvojový potenciál. Překladiště by významně zhoršilo kvalitu života nás místních obyvatel, zatížilo okolní životní prostředí a zhoršilo dopravní situaci v celé širší oblasti Prahy. Navíc má sloužit především dálkové přepravě, která vůbec nesouvisí s obslužností Prahy, a její umístění uvnitř města proto nedává smysl.

V souvislosti s tímto záměrem voláme po lepší informovanosti občanů a prohloubení dialogu mezi reprezentacemi radnic a obyvateli v záležitostech dotýkajících se možného budoucího rozvoje Malešic.

Žádáme o koncepční přístup v dlouhodobém horizontu k celé čtvrti a městské části jako celku.

Členky a členy zastupitelstva městské části Praha 10 touto peticí vyzýváme:

  • k vypracování a podání takové změny územního plánu hlavního města Prahy, která bude odrážet potenciál Malešic jako čtvrti k bydlení a zamezí záměru kontejnerového překladiště
  • k odpovědnému přístupu k rozvoji naší čtvrti v rámci budoucího projednání připravovaného Metropolitního územního plánu, tak aby nebyla komerční či rezidenční zástavba prosazována na úkor kvality života stávajících obyvatel

Členky a členy zastupitelstva Hlavního města Prahy touto peticí vyzýváme:

  • k takové aktualizaci územního plánu, Územně analytických podkladů a Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy, která bude odrážet potenciál Malešic jako čtvrti k bydlení a zamezí záměru kontejnerového překladiště
  • k odpovědnému přístupu k naší i okolním čtvrtím v rámci budoucího projednání připravovaného Metropolitního územního plánu, tak aby významné průmyslové a technologické záměry byly odkláněny na periferii hlavního města mimo obydlená sídla

Petiční výbor ve složení:

  • Miroslav Svoboda, Bacháčkova 176/14, Praha 10-Malešice, 108 00
  • Monika Pavlíčková, Ungarova 677/2, Praha 10-Malešice, 108 00
  • Aleš Zíta, Niederleho 541/4, Praha 10-Malešice, 108 00
  • Tomáš Klouček, Rektorská 22, Praha 10-Malešice, 108 00

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *