hudbamalesice-nahled

Malešice. FOTO: Kuba Turek

12 bodů vedoucích k transparentnímu rozhodování na úrovni krajů a obcí doporučuje sdružení Oživení. Vycházejí z hodnocení krajů v roce 2016. Sami můžete porovnat, jak je na tom Praha 10. 

1. Zveřejnit interní pravidla pro zadávání všech veřejných zakázek na oficiální webové stránce.

2. Implementovat základní standardy pro veřejné nákupy zvyšující jejich hospodárnost, účelnost a efektivitu (například kritéria hodnocení, smluvní podmínky, kvalifikační předpoklady).

3. Přijmout a publikovat interní pravidla pro hospodaření s veřejným majetkem.

4. Vytvořit, přijmout a publikovat závazná pravidla pro nominace a odmě??ování osob pověřených k výkonu činností v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí.

5. Vytvořit, přijmout a publikovat jasnou vlastnickou politiku pro ovládané obchodní společnosti ve formě strategických dokumentů k řízení a rozvoji jednotlivých obchodních společností a stanovení výkonnostních indikátorů hospodaření.

6. Zveřejnit rozpočet v rozklikávací podobě až do úrovně konkrétních příjmů, výdajů v rámci kapitol rozpočtu.

7. Zveřej??ovat na webových stránkách výsledky dotačních řízení, které budou doprovázeny zdůvodněním podpory / zamítnutí žádostí o dotaci (například zápisy z jednání hodnotících orgánů, protokoly o hodnocení, stručné textové zdůvodnění, bodové hodnocení dle kritérií).

8. Vytvořit, přijmout a publikovat etický kodex pro zastupitele kraje, který bude obsahovat dílčí ustanovení rozšiřující povinnosti zastupitelů s ohledem na prevenci střetu zájmů a bude taktéž obsahovat účinný sankční nástroj.

9. Zřídit funkční nástroj pro oznamování nekalého jednání, který bude určen pro širokou veřejnost, členy orgánů samosprávy i zaměstnance a který umožní anonymní oznámení, ochranu oznamovatele a objektivní prošetření oznámení.

10. Na oficiální webové stránce zveřej??ovat podklady pro jednání zastupitelstva, zápisy z jednání zastupitelstva a jmenovitá hlasování zastupitelstva.

11. Na oficiální webové stránce zveřej??ovat podklady pro jednání rady, zápisy z jednání rady a jmenovitá hlasování členů rady.

12. U všech provozovaných médií (tištěné periodikum, rozhlas a YouTube kanál s pravidelnými příspěvky o činnosti samosprávy) přijmout taková opatření a pravidla, která zajistí to, aby tato média odpovídala svým charakterem média veřejné služby.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *