Ivana Cabrnochová

GLOSA Máme už druhý směšný příspěvek z předvolebního boje o senátní křeslo.

Stávající senátorka za Prahu 10 Ivana Cabrnochová buď dosud nepochopila, k čemu slouží Senát, nebo si honí triko, abychom viděli, jak se stará o svůj volební obvod.

Z obou pohledů bylo její vystoupení zcela zbytečné a zesměšnila při něm nejen sebe, ale i své voliče, ze kterých udělal nesvéprávné pitomce, kteří zvolili neschopnou političku.

Senát projednával 24. srpna Zákon o drahách. Chce změnit zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. To je seriozní práce a je potřeba důkladně probrat všechny technické detaily.

Co to ta ženská mele?

Senátorka Ivana Cabrnochová ovšem neváhala, a přihřála si svoji populistickou polívčičku. Začala před ostatními senátory plácat o tom, že si v novinách přečetla, že projekt modernizace železničních zastávek v Praze 10 se zasekl. Vůbec jí při tom nevadilo, že to nemá nic společného s projednávaným Zákonem o drahách a že senátoři do kompetencí Ministerstva dopravy nebo dokonce úředníků ze Správy železniční dopravní cesty nemohou nijak zasahovat.

Čtěte více: Nové vlakové zastávky se letos stavět nebudou

Přečtěte si doslovný záznam jednání Senátu, vystoupení ministra i kolegů Cabrnochové a také, jak ji předseda Senátu „sjel“ za hloupost:

Ministr dopravy Dan Ťok (ANO): „…Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, návrh, který vláda předložila Parlamentu ČR, a který již byl schválen Poslaneckou sněmovnou je výsledkem dlouhé a velmi usilovné práce a četných jednání s dotčenými subjekty i orgány veřejné správy. Je nezbytný z hlediska implementace práva EU, ale obsahuje i řešení vnitrostátních problémů v oblasti drážní dopravy. Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu na svém včerejším jednání doporučil vrátit návrh zákona s několika dílčími pozmě??ovacími návrhy. Jde jednak o odstranění několika formálních pochybení v návrhu. Jednak o doplnění úpravy přístupnosti vleček. Tyto návrhy jsou účelné a vyslovují s nimi za ministerstvo dopravy souhlas a tudíž podporují návrh výborů pro hospodářství.“

Senátor František Bradáč (KDU-ČSL): „…Vláda předložila Poslanecké sněmovně osnovu 23. září roku 2015, 3. čtení se uskutečnilo 13. července a v závěrečném hlasování byl návrh schválen 120 kladnými hlasy ze 166 přítomných. Přijala Poslanecká sněmovna některé pozmě??ovací návrhy, jeden byl proti souhlasu nebo byl s nesouhlasem ministerstva dopravy, ten se týká § 46s, ke kterému jsme také dostali potom některé připomínky a částečně je… Nebo chyba v tom paragrafu je potom napravena pozmě??ovacím návrhem…“

Senátor Petr Bratský (ODS): „…Jedná se totiž o to, že skutečně existují větší komplexy vleček, kde vlastně tu službu na vlečce provádí hlavní vlečkař, má často svoje vlastní prostředky, vlastní lokomotivu, provádí tam veškerý posun. Potom ty vozy sváží buď do nejbližší železniční stanice, nebo naopak na vlečku přijede posun z Českých drah nebo jiného dopravce, který potom vše obslouží…“

Senátorka Ivana Cabrnochová (SZ s podporou ČSSD): „…Já bych chtěla využít této příležitosti a zeptat se na jednu konkrétní věc, která teda úplně bezprostředně asi nesouvisí s tímto projednávaným zákonem. Ale v širším globálu určitě ano. V současné době proběhla zpráva médii, že SŽDC zrušila tendr na rekonstrukci kolejového svršku, resp. na optimalizaci traťového úseku Hostivař – Hlavní nádraží. Chtěla jsem využít přítomnosti pana ministra, aby mi případně osvětlil nějaké další kroky, jak to bude dál s tímto výběrovým řízením, protože na tuto optimalizaci se měly čerpat prostředky z evropských fondů. Jestli nebude ohroženo toto čerpání, jaký je tam časový horizont, vážou na to nějaké další jiné stavby. Byla bych ráda, kdyby mi odpověděl.“

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD): „Děkuji. Opravdu musím potvrdit, že to nesouvisí se zněním zákona. Neměli bychom se touto cestou vydávat, protože máme každý plno problémů, které bychom chtěli v jednotlivých resortech řešit. Ale k tomu musíme využít jiné formy. Pan ministr to slyšel, je na něm, jak se k tomu postaví.“

Ministr dopravy Dan Ťok (ANO): „Já jenom abych nezdržoval, tak bych navrhl, že bych paní senátorce tu situaci vysvětlil a můj postup k tomu, jenom krátce – nemělo by to ohrozit čerpání CEFu.“

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD): „Děkuji vám, pane ministře, za správný postoj, aspo?? z pohledu našeho jednacího řádu.“

INFO: Podívejte se na VIDEO ze schůze Senátu 24.8.2016 Ivana Cabrnochová vystoupila od 54:30 min.

Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *