Stanovisko koalice VLASTA Po více než čtyřech měsících od rezignace starostky Kleslové vznikla v Praze 10 nová rada. Slepenec 5 stran má 20 hlasů ze 40. Musí je proto podporovat dva komunisté a dva bývalí zastupitelé ANO, kteří za svůj přestup obdrželi placená místa předsedů výborů. Co z toho plyne pro občany Prahy 10?

Koalici tvoří placení zastupitelé

Koalice se skládá z ČSSD, TOP 09, ODS, zelených, NPP10-HLD exstarosty Zoufalíka, dvou bývalých zastupitelů ANO. Navíc může počítat s podporou KSČM, které již od dob vlády ODS na Praze 10 nadále zůstává Kontrolní výbor. Právě tyto strany drží placené funkce a právě tyto strany mají na rozdíl od opozice přístup na Radu, kde se řeší převážná většina komunálních záležitostí. TOP 09 v zájmu udržení nové koalice a svých pozic neumožnila hlasování o odvolání komunistické předsedkyně Kontrolního výboru. Zárove?? v osobě zastupitele Lojdy zavedla novou, dosud nevídanou funkci neuvolněného místostarosty, který si ponechá dosavadní zaměstnání a zárove?? bude placen MČ Praha 10. Koaliční smlouva ani program koalice nebyly zveřejněny.

Zasedání zastupitelstva:

1) Ďolíček

Jednání o tomto bodu probíhalo za hojné přítomnosti členů a příznivců hnutí Desítka pro domácí, s kterými nás pojí spojenectví v senátních volbách. Nová koalice Prahy 10 zhatila řešení, na němž se vzácně, téměř jednomyslně shodli jejich straničtí kolegové v Zastupitelstvu hl. m. Recept byl jednoduchý: odsvěřit hl. m. Praze danou parcelu bez podmínek a žádat o splnění oprávněných požadavků Prahy 10. Pro variantu, která by dořešila nákup Ďolíčku a zárove?? zajistila lepší komfort obyvatel Prahy 10 v daném místě (zejména parkování a dobře koncipovaný veřejný prostor), hlasovala pouze koalice VLASTA a hnutí ANO. 

Hlasování starosty Nováka (ČSSD), senátorky Cabrnochové (SZ), zastupitelky Čunátové (KSČM) i zastupitelů TOP 09 bylo v příkrém rozporu s hlasováním jejich kolegů v Zastupitelstvu hl. m. Parkování, dobré řešení veřejného prostoru v daném prostoru i ligový fotbal na Bohemce je nyní, ne naší vinou, v ohrožení. 

2) Bezpečnost a hospodaření na Horském hotelu s vámi projednávat nebudeme!

Nová koalice se rozhodla neprobírat na veřejném zasedání Zastupitelstva situaci na Horském hotelu. Přislíbená prezentace ředitele a. s. Praha 10 – Majetková zůstala na stolech. Dotazy ředitel Praha 10 – Majetková nemohl zodpovídat. ??ešení závažných bezpečnostních problémů a nedostatků v hospodaření Horského hotelu nová koalice přešla mlčením. 

3) Bude fungovat směs nových a starých tváří?

Nové tváře v Radě – čerstvě zvolené radní za TOP 09 – nebudeme hodnotit podle půvabu slov v programovém prohlášení, ale podle kvality jejich práce a napl??ování zásad, jež měla tato strana společné s koalicí VLASTA. Myslíme tím zejména „vynakládání financí s maximální efektivností a transparentností“ a „nemanipulování s veřejnými prostředky“. 

Od prvního zástupce starosty Tomáše Peka, zodpovědného za obchodní společnosti, očekáváme efektivní a vstřícnou součinnost v otázce bezpečnosti v Horském hotelu na Černé Hoře a v otázce nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky v Praha 10 – Majetková, a. s., i jejích dceřiných společnostech.

Nemáme špetku důvěry v angažmá senátorky Cabrnochové, která má i nadále na starosti strategický rozvoj Prahy 10, včetně zapojování veřejnosti, a problematiku IT na úřadě. Za rok a půl od voleb neudělala a nevyřešila v podstatě nic ani v jedné z těchto oblastí. Zřízení interního IT oddělení, které jsme doporučovali a které se nakonec v tichosti realizovalo, proběhlo díky Úřadu MČ. Znepokojují nás obrovské pravomoci radního Zoufalíka (územní rozvoj, sport, mj. koncepce mládežnického sportu, loterie), který v minulosti mnohokrát prokázal, jak nehájit zájmy občanů Prahy 10.

Komická je snaha nové koalice maskovat skutečnost, že vládne s podporou KSČM. Vládne, a detail, že radní TOP 09 nedostali od komunistů hlasy, na tom nic nemění. Komunisté jsou koaliční stranou. Jejich předsedkyně svojí pasivitou snižuje účinnou kontrolu konání radních, podporuje bezhlavou privatizaci nebytových prostor a nehájí veřejný zájem.

4) Jsou i dobré zprávy

Nová koalice bude v roce 2016 hospodařit podle rozpočtu, který prošel úpravami z dílny koalice VLASTA. Bude méně peněz na jednorázové akce a estrády, a více pro rodiny, seniory a neziskovky ve formě grantů. Prosadili jsme nástroj dobrého střednědobého plánování (sociodemografická studie) v sociálních službách a školství. Podporujeme dobře připravenou rekonstrukci polikliniky v Malešicích.

Navrženo bylo i zřízení dvou nových výborů. Ten kulturní jsme navrhovali už v březnu 2015.  Výbor pro investice a veřejné zakázky jsme navrhovali při jednáních o rozpočtu v březnu 2016. Zpráva o tom, že oba výbory vzniknou a mohly by pracovat systémově, je nadějná, není ale odsouhlasena nápl?? a personální obsazení výborů. 

Koalici VLASTA jde o systémové změny k lepšímu a ty jsou v příkrém protikladu k tomu, jak se dosud spravovaly věci veřejné v Praze 10. Bude-li nová koalice měnit věci k lepšímu, podpoříme její návrhy. Bude-li ale pokračovat utajování, neuvěřitelné nakládání s veřejnými prostředky v našich akciovkách, schovávání se za právnické kličky a netransparentnost, budeme hájit vaše zájmy – zájmy občanů Prahy 10. Tak, jak se to sluší na akceschopnou a obcetvornou opozici!

KDO VYHR??L: TOP 09 kolaboruje s ANO 2011 v Praze 10

KOMENT???? PODLE TOP09: Doba je divná

CO VIDĚLA PIR??TKA: Tři největší absurdity

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *