Každé jednání našeho desítkového zastupitelstva mi prozatím přišlo něčím dost výjimečné. Pomyslného absurdního Oskara nicméně doposud drželo jednání z února 2013, kdy nás z míst pro veřejnost vytlačil nejspíš zaplacený komparz (viz článek Demokracie podle Richtera). Po téhle středě už si ale jeho prvenstvím nejsem tak jistá.

První část tohoto zastupitelstva jsem přitom čekala poměrně poklidnou, byť pro mě osobně provázenou přídechem smutku. Koalici ČSSD (se starostou Novákem, který přitom ve volbách byl na kandidátce až třetí a jeho strana skončila s pěti zastupiteli celkově čtvrtá) – TOP09 (s osmi zastupiteli) – Strana Zelených (s Ivanou Cabrnochovou) – ODS (s bleskově rezignujícím Milanem Richterem, za kterého nastoupil další matador pražské ODS, bývalý náměstek primátora pro dopravu a člen dozorčí rady Dopravního podniku Martin Hejl) – a “Nezávislých” Bohumila Zoufalíka, opřenou o hlasy dvou přeběhlíků z ANO(oba dostali placené pozice předsedů výborů) a navíc jednoznačně podporovanou hlasy dvou komunistů považuji za příliš velký ústupek přátelům starých pořádků.

Přála bych si dobré změny pro naši obec, při pohledu na jmenovanou Radu ale velmi pochybuji, že budou možné.

Co mě ale opravdu překvapilo, je pozice neuvolněného místostarosty pro TOP09. Radek Lojda tak má sice zodpovědnost za bezpečnost a dotace, a téměř stejné peníze jako uvolněný místostarosta (srov. 65 tisíc a 52 tisíc hrubého), ale nemusí opouštět svou práci (uvolnit se z ní) a plně se věnovat práci pro obec. Praha 10 by si přitom dva uvolněné, tedy plně nasazené místostarosty určitě zasloužila. Veřejná prezentace nicméně bude stylem: snížili jsme počet uvolněných pozic v Radě. Přijde mi to ještě o chlup absurdnější než ponechání Jany Čunátové (KSČM) v pozici taktéž velmi dobře placené předsedkyně Kontrolního výboru, kdy ji podržela nejen TOPka, ale i Strana zelených.

Po tomhle úvodu pak následoval další, s Bohemkou.

To je samozřejmě obrovská kauza, kterou těžko shrnout do jednoho odstavce, ale ve zkratce: magistrát je ochoten zaplatit celou kupní cenu za stadion, a ten nechat klokanům, aby ho (na své náklady) provozovali, ale chce za to nazpátek vedlejší pozemek parcelní číslo 1121/1. Ten samý, který byl B. Zoufalík a další ochoten bez dalších podmínek přenechat soukromému majiteli (v podobě tzv. směnné smlouvy při existujícím územním rozhodnutí na stavbu obchodního domu už to bylo téměř dokonané).

Jako městská část Prahy jsme proto měli tento pozemek takzvaně odsvěřit, tedy vzdát se toho, že nám byl svěřen do péče, a umožnit vyřešení celé mnohaleté lapálie.

Před hlasováním nicméně první místostarosta Tomáš Pek uvedl, že usnesení Zastupitelstva magistrátu znamená, že by tento pozemek do budoucna musela dostat do užívání Bohemka, a navíc bylo prohlasováno v chybné, vadné podobě (za číslem 1121 mělo chybět lomítko).

Upozor??ovali jsme, že jde jen o jeho interpretaci, a připomínali jsme, že celá dosavadní rada, včetně donedávna uvolněné radní Cabrnochové a radního Zoufalíka, promrhali dva měsíce a neudělali nic na to, aby v těchto věcech – když mají pochybnosti – zjednali jasno např. konzultací právníků.

Nicméně naše asi hodinu a půl trvající snaha se někam dobrat narážela na stále absurdnější argumenty (včetně zpochyb??ování toho, že na magistrátu usnesení o Bohemce odsouhlasila i téměř celá – a některé pozmě??ovací návrhy celá – tamější TOPka).

Můj kolega z koalice VLASTA Milan Maršálek přitom po zastupitelstvu ověřil, že

a) záznamy z 31.3. 2016 dle stenozáznamu potvrzují, že na ZHMP bylo 1× uvedeno správné číslo pozemku 1121/1 a 2× uvedeno chybně jako 1121 – ale vyplývá to z projevu radního (kde evidentně myslí pořád tutéž parcelu), přičemž totéž obsahuje i videozáznam a v zápise číslo není uvedeno – bod tak nebyl pojmenován.

b) záznamy z jednání výboru pro majetek HMP, které proběhlo 18.2. 2016, obsahují pouze výslovné zmínky o stadionu, žádné číslo.

Na této spekulaci prezentované na místě nově zvoleným místostarostou, tak bylo založeno celé odmítnutí odsvěření. Bez uvedení konkrétních kroků, které hodlají podniknout. A při vědomí časové tísně, kterou přinejmenším spoluzavinili staronoví radní Prahy 10.

Ve srovnání s tím se ustavení Výboru pro strategické investice bez uvedení jeho náplně činnosti jeví jako maličkost. Jde ale o výbor, jehož zřízení Koalice VLASTA navrhovala už před několika měsíci a považujeme ho za obzvlášť potřebný. Proto mě velmi překvapilo, že jsme sice schvalovali uvolněného předsedu, ale nikoli specifikaci oblastí, kterým se tento orgán našeho zastupitelstva bude zabývat. Na magistrátu hlavního města totiž nápl?? výborů schvaluje (souhlasem s celým jednacím řádem) celé zastupitelstvo. Na naší obci si ale jednací řády schvalují výbory samy.

Může se tak stát, že se namísto dohledu nad mnoha desítkami milionů, které naše obec ročně prostaví, objeví nějaká šikovná obezlička, a Výbor svou funkci stejně nenaplní.

Ale samozřejmě: možný je i opak. A vzhledem k mnoha prázdným budovám a budovám ve špatném technickém stavu, které jsou v naší péči, by měl mít nový předseda samozřejmě práce víc než dost.

KDO VYHR??L: TOP 09 kolaboruje s ANO 2011 v Praze 10

KOMENT????: Doba je divná

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *