kostelnarozenipannymarie-nahled

Kostel Narození Panny Marie v Záběhlicích. Foto: Kuba Turek

Všemohoucí Bože,
tobě patří každé místo i každý živý tvor, každý den i každá noc –
pokorně tě proto prosíme o požehnání
pro všechna místa, kde se budou o Noci kostelů shromažďovat křesťané,
ochotni otevřít své chrámy i svá srdce příchozím,
aby v dnešní uspěchané a nejisté době mohli poznat Tebe,
zdroj nepomíjející radosti a trvalého pokoje.
Skrze Krista, našeho Pána.

10. června se koná Noc kostelů po celé České republice. Přinášíme program v Praze 10.

Hostivař: kostel Stětí sv. Jana Křtitele

17:45 Zvonění zvonů 

18:00 Mše svatá s požehnáním celému městu

19:30 SKřeG – farní a školní sbor Křesťanského gymnázia. Zpíváme duchovní hudbu, spirituály i populární hudbu a hlavně zpíváme s radostí 

20:20 Prezentace vybavení kostela, liturgických potřeb a života farnosti

23:00 Závěrečné požehnání městu – poděkování za Boží blízkost, chvála za Boží dobrotu, prosba za Boží ochranu.

19 – 22 h Prohlídka fresek v kostele, varhan i přilehlé zvonice, možnost individuálního rozhovoru s knězem, možnost anonymního vyjádření proseb, díků za osobní potřeby – vložte vaše úmysly a potřeby do našich modliteb; možnost zapálení svíčky za své blízké.

Záběhlice: kostel Narození Panny Marie

17:45 Zvonění zvonů 

18:00 Mše svatá s požehnáním celému městu 

19:00 Uvítání, Pěvecký a varhanní koncert M. Časarová (soprán) a M. Křesálková (varhany)

19:45 Seznámení s historií kostela, prohlídka věže kostela

20:30 Instrumentální intermezzo v podání posluchačů HAMU (B.Trnčíková, V.Petras, J.Pěruška ml., M.Pěruška)

21:30 Violový koncert s doprovodem varhan (J.Pěruška, J.Čížek)

22:15 Možnost ztišení, modlitby a individuálního rozhovoru s knězem.

22:45 Výstava Nejsvětější svátosti s modlitbou a požehnáním

19 – 22 h Prohlídka kostela, liturgických potřeb, seznámení se s životem farnosti. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *