zena-molo-svedsko-nahled

Bez znalosti řečí je člověk ve světě ztracen. FOTO: Fjällräven

Jazykové školy v Praze jsou u veřejnosti populární už více než sto let. Každý ví, že beze zbytku platí přísloví Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Jde nejen o vzdělání, kulturu a cestování, ale také o peníze. Všichni víme, jak špatně se cítíme, když si neumíme v cizině koupit zmrzlinu nebo objednat hotel. Bez dobré znalosti aspo?? jednoho světového jazyka se středoškolák natož pak vysokoškolák nedostane na zahraniční studijní pobyt. Zvláště se znalosti cizích řečí vyžadují při žádostech o práci – kdo umí psát i mluvit na obstojné úrovni, téměř vždy dostane lepší plat než ten, kdo jazyky neovládá.

Jazykové školy proto slouží jako odrazový můstek do života, také jako smysluplné vyplnění roku, pokud se absolvent střední školy nedostane na vybranou vysokou školu, ale i jako pomocník v celoživotním vzdělávání. V poslední době plní i roli pomocníka tam, kde se nedaří, protože nabízejí i doučování vybraných jazyků na úrovni, kterou žák potřebuje do základní nebo střední školy.

„Chodit do jazykovky“ již dnes neznamená, že si jednou týdne půjdete sednout do lavice a ve třídě s mnoha žáky se budete biflovat slovíčka a dřít gramatiku. Jazyková škola Praha Presto sice sídlí v centru metropole Na Příkopě 31, ale učí jazyky různými formami po celém městě. 

Firemní výuka

Podnik, organizace, firma, či úřad si mohou objednat skupinovou výuku ve svých nebo pronajatých prostorech. Tento model jazykového vzdělávání se využívá nejčastěji ve firmách s větším počtem zájemců o jazyk. Obvykle jsou rozděleni do skupin podle své pokročilosti. Skupinu tvoří dva až deset klientů. Velkou roli hraje kromě lektora také vzájemné motivace a podpora studujících.

Individuální výuka je vhodná pro velmi zaměstnané lidi s flexibilní pracovní dobou, případně se speciálními požadavky. Může jít o důležitého manažera, který potřebuje vyučovat mimo běžnou pracovní dobu a vyžaduje tomu přizpůsobit harmonogram lektora, nebo třeba o výuku neobvyklého jazyka. Výhodou individuální výuky jsou rychlé pokroky v ovládání vyučované řeči.

Moderní výukovou metodou jsou lekce přes komunikační program Skype. Pomocí kamery a počítače jsou spojeni všichni studující s lektorem a na rozdíl od běžné výuky nemusejí být přítomni na jednom místě. Doslova mohou být roztroušeni po celém světě.

Kurzy pro veřejnost

Široký výběr jazyků, úrovní a typů kurzů je rozvržen semestr od semestru. Organizace výuky odpovídá přibližně vysokoškolskému školnímu roku. Zájemce si může vybrat mezi českými i zahraniční lektory.

Ve skupině studuje čtyři až deset klientů. Jsou rozřazeni podle své pokročilosti a požadavků hned od začátku výuky, protože nejdříve absolvují test dosavadních znalostí.

Pomaturitní studium

Celoroční  intenzivní jazykový kurz je vhodný pro absolventy střední školy, kteří buď čekají na příjetí ke studiu na vysoké škole, nebo hodlají odjet za prací do ciziny a jazyk potřebují umět opravdu dobře a prakticky používat. Studuje se v rozsahu 20 vyučovacích hodin týdně, to je polovina normální pracovní doby. K základní angličtině lze doplnit i další světové jazyky.

Na konci kurzu je možné splnit mezinárodní jazykové zkoušky FCE, CAE, nebo TOEIC. Studium je zařazeno v příloze č. 1 vyhlášky Ministerstva školství a tělovýchovy č.322/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Maturanti si proto mohou při pomaturitním studiu zachovat status studenta – mj. to znamená zlevněné jízdné, zdravotní pojištění hrazené státem a další výhody.

Individuální kurzy

Chcete dělat největší pokroky? Nebo preferujete individuální přístup? V tom případě je individuální výuka pro vás to nejlepší. Lektor plně přizpůsobí vašim potřebám a sestaví plán výuky na míru. Individuálně se také učí nepříliš obvyklé jazyky, jako například čínština či japonština. Využívané jsou též konverzační lekce a kurzy na osvěžení znalostí jazyka, který jste sice uměli, ale dlouho jste jím nemluvili.

Specializované jazykové kurzy

Pokud ovládáte cizí jazyk na obecné úrovni, a potřebujete vniknout do tajů odborné terminologie a případně gramatických specialit ve vybrané oblasti, jsou pro vás připravené kurzy tohoto zaměření. Běžné jsou lekce třeba pro business, výpočetní techniku, personalistiku, management, účinnou prezentaci, techniku a strojírenství, gastronomii, kuchařství a obsluhující personál v hotelech či restauracích.

E-learning

Nemáte čas chodit na výuku anebo jenom preferujete učení on-line? Výuka probíhá také pomocí komunikačního programu Skype, kamery a mikrofonu. Studující se spojuje s lektorem přes obrazovku počítače a mohou spolu nejen mluvit a vidět se, ale také si psát a případně posílat různé soubory, jako například písně, filmy, nebo zvukové záznamy. Každou hodinu si můžete nahrát a následně si ji v klidu prostudovat.

Doučování

Doučování cizích jazyků potřebují především žáci základních škol a studenti středních škol. Důvodem může být nemoc či jiné dlouhodobé zameškání běžné školní výuky, ale také prostý fakt, že učitel si svým stylem „nesedne“ s žákem, nebo že si žák „nechá ujet“ učivo a nedaří se mu ho dohnat.

Lektoři proto docházejí do domácností, proberou s žáky a jejich rodiči nedostatky, a ty pak spolu se žákem krok po kroku odstra??ují. Cílem je zlepšení známky na vysvědčení, příprava na maturitu nebo přijímací zkoušku, případně složení reparátu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *