Centrum sociálních služeb Praha nabízí bezplatné právní a sociální poradenství i v létě. Pomáhají řešit tíživé životní situace: mohou to být problémy s rozvodem, nebo dotaz, jak získat výživné pro plnoletou studentku, jejíž rodiče se rozvádějí, a nechali dívku bez jakékoliv podpory napospas babičce. Zajdou sem i ženy v krizi, které hledají odpověď, kam se obrátit, když manžel užívá drogy a ohrožuje doma malé děti i partnerku. Lidé v poradnách často hledají i potřebné informace: např. jak zajistit sociální a zdravotní služby pro seniory, kterým se náhle zhoršil zdravotní stav a potřebují služby domů. Ptají se, kde se vyřizují dávky hmotné nouze nebo za jakých podmínek má rodina nárok na přídavky na děti.

Ve všech těchto situacích pomáhá Pražanům i mimopražským klientům Informační a poradenské centrum Kontakt v Ječné ulici 3, Praha 2. Je součástí Centra sociálních služeb Praha.

„Protože je většina pražských poraden přes léto uzavřena, operativně nabízíme sociálně právní poradenství bez omezení v poradně Kontakt v Ječné ulici 3,“ říká ředitel Tomáš Ján.

<%ZZ26_heureka_nadobynapotraviny%>

Pracovníci poraden mají čas s klientem jeho potíže rozebrat, pomoci mu při orientaci v problému. Často ho nasměrují k jednání na úřad nebo do neziskové organizace, která se na daný problém zaměřuje.

Součástí Kontaktu jsou i Poradna Centrum v ulici Politických věz??ů s nabídkou bezplatného sociálního a právního poradenství a Poradna Kontakt v Dělnické ulici s nabídkou sociálního a rodinného poradenství.

Kontakt podle Martiny Čihákové vyhledávají klienti, kterým často chybí funkční rodinné zázemí a cítí se osamělí a bezradní v tíživé situaci. Důležité je podle ní podporovat klienty tak, aby postupně sami zvládli řešení náročné životní situace a smysluplně využili poskytnutou pomoc.

Bezplatné poradny v Praze

Poradna Kontakt v Ječné ulici 3 má otevřeno denně od 8 do 12 hodin. V pondělí a ve středu také od 13 do 17 hodin, v úterý od 13 do 16 hodin.

KONTAKT – sociální a právní poradenství

Ječná 3, 120 00 Praha 2, tel.: 222 515 400, 731 602 090

KONTAKT – sociální a rodinné poradenství

Dělnická 54, 170 00 Praha 7, tel.: 220 562 323, 731 602 089

JOB KLUB – sociální a pracovní poradenství

Ječná 3, 120 00 Praha, tel.: 222 517 781

CENTRUM – sociální a právní poradenství

Politických věz??ů 911/8, 110 00 Praha 1, tel.: 222 592 022, 773 296 663, 731 129 927

INFO: Centrum sociálních služeb Praha

Sociální dávky pro seniorku?

Vedoucí Kontaktu Martina Čiháková popisuje jeden z případů, který v poradně řešili.

Do poradny se dostavila seniorka, těžce se pohybující o francouzských holích. Přišla kvůli obavě, zda jí nebude odejmut příspěvek na péči za dobu pobytu, který strávila ve zdravotnickém zařízení. „Klientce jsem vysvětlila, že pokud byla v ošetřovatelském zařízení více než kalendářní měsíc, příspěvek na péči jí bude zastaven pouze na tento konkrétní měsíc,“ uvádí Martina Čiháková. Seniorka i nadále tvrdila, že v nemocnici byla déle než kalendářní měsíc, je jí však divné, že jí příspěvek nebyl nijak zkrácen. Poté v Kontaktu předložila propouštěcí zprávu, ze které vyplynulo, že nešlo o celý jeden kalendářní měsíc, ale o pobyt na přelomu dvou měsíců. Žena se dozvěděla, co je v zákoně míněno pojmem kalendářní měsíc. Klientce se ulevilo, neboť se obávala, aby nemusela někdy později příspěvek vracet, neboť si z něj hradí pečovatelskou službu, kterou by pak neměla z čeho uhradit.

Seniorka se na základě nabyté důvěry následně rozhovořila o své obavě, že bude přepadena. Žije zcela osaměle v bytě na Jižním Městě. Je poslední žijící z celé rodiny. Také většina známých je již po smrti, nebo mají zdravotní potíže. Téměř s nikým se nestýká. Klientka se sice v bytě, kde žije, bojí, nechce se však stěhovat do žádného zařízení sociálních služeb ani do domu s pečovatelskou službou. S klientkou v Kontaktu probrali možnosti pomoci v rámci sociálních služeb. Nejvíce ji zaujala možnost sjednat si službu tís??ové péče. Když si na své městské části požádá o tuto službu, získá do bezplatného užívání telefonní přístroj s hlasitým odposlechem. Ten bude napojen na centrální pult tís??ové péče. Při pádu nebo úrazu, nebo v případě přepadení či jiného nebezpečí se prostřednictvím přívěsku na krku rychle spojí s dispečinkem a přivolá si pomoc. Klientce jsme předali veškeré informace a kontakty, kde si může tuto službu sjednat.

Potíže babičky, dcery a vnučky 

Sociální pracovnice Lea Dagmar Tesařová pomáhala řešit složitý rodinný problém s babičkou nezletilého dítěte.

Žena se dotazovala na možnost svěření pětileté vnučky do její péče. Při konzultaci sdělila, že dcera se o dítě příliš nestará a většinu času vnučka tráví v její péči. S manželem jsou ze své dcery nešťastní. Otec vnučky není uveden v rodném listě. Klientka se svěřila, že dcera ve zvýšené míře požívá alkohol a schází se s různými muži. Domluva s ní není možná.

„Klientce jsem vyhledala kontakt na protialkoholickou poradnu pro případ, že by ji dcera měla zájem osobně navštívit,“ říká Lea Dagmar Tesařová. „Následně jsem s klientkou probírala svěření vnučky do pěstounské péče prarodičů. Babičce jsem vysvětlila, že prarodiče dítěte si mohou žádat o pěstounskou péči. Dále jsem ji upozornila na nutnost spolupracovat s oddělením sociálně právní ochrany dětí příslušného úřadu městské části. Doporučila jsem jí, aby oddělení sociálně právní ochrany osobně kontaktovala a seznámila sociální pracovnice s jejich rodinnou situací. Současně jsem ji informovala, že o svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje soud na základě písemného návrhu. S klientkou jsem prodiskutovala body, které by mohly být součástí návrhu.

Jelikož v průběhu našeho vzájemného rozhovoru se mi klientka s ostychem svěřila, že u soudu nikdy nebyla, nastínila jsem jí, jak probíhá soudní jednání. Z dalšího rozhovoru vyplynulo, že s manželem sice situaci dcery probírají, ale on je na ni tak rozzloben, že již nechce o dceři slyšet. Dotazovala se mě, zda se bude muset i manžel vyjádřit k sepsanému návrhu. Probrala jsem s ní, že pokud má zájem mít vnučku v pěstounské péči pouze ona, toto lze, za předpokladu, že manžel s tím bude souhlasit. Závěrem jsem klientce vysvětlila, že po rozhodnutí soudu a nabytí právní moci rozsudku, je možné, aby si požádala o dávky pěstounské péče na úřadu práce.

Z vězení za volant autobusu

Další sociální pracovnice Eva Brabcová v poradně Job klub pomáhá lidem bez práce.

„Poradnu Job klub navštívil pan K. po výkonu trestu odnětí svobody,“ uvádí sociální pracovnice Eva Brabcová.  V té době byl vedený na úřadu práce a zajímal se o možnosti rekvalifikace. „Současně s naší poradnou využíval služby poradenství pro osoby se záznamem v rejstříku trestů v další organizaci.“

S panem K. spolupracoval Job klub dlouhodobě v délce 5 měsíců. V rámci individuálního plánu klient absolvoval měsíční kurz základů obsluhy počítače. V Job klubu opakovaně využíval především poradenství a počítačové zázemí pro vyhledávání pracovních nabídek a komunikaci s potenciálními zaměstnavateli. Díky tomu, že pan K. aktivně řešil své problémy, podařilo se mu nalézt a úspěšně absolvovat rekvalifikační kurz na pozici řidiče autobusu. Následně získal v daném oboru i pracovní uplatnění.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *